Nieledew: Roztańczony „Platan”

Członkowie Klubu Seniora z Nieledwi uczestniczyli w zajęciach tanecznych przygotowanych przez instruktora GOK w Trzeszczanach panią Dorotę Borys. Jest to kolejna forma spędzania wolnego czasu jaką zaproponowano seniorom.

Reklamy

Tańczyliśmy „Boogie- woogie” na krzesłach, oraz taniec żydowski Hashu¢al, tańczony w układzie hory, czyli w kręgu. Koło jest symbolem jedności, równości, wspólnoty, integracji – taka jest właśnie charakterystyka tańców żydowskich. Są to  tańce które integrują i jednoczą pokolenia podczas świąt i uroczystości religijnych, szabatów, oraz przy innych okazjach. Chasydzi powiadają, że jak człowiek tańczy to tak jak by się dwa razy modlił.


Info i fot. GOK Trzeszczany