Nieledew: Warsztaty rękodzielnicze z „Platanem”

4 marca w Domu Kultury w Nieledwi odbyły się warsztaty rękodzielnicze dla członków Klubu Seniora PLATAN z Nieledwi.

Reklamy

Uczestniczki warsztatów pod kierunkiem inst. Małgorzaty Szajuk wykonywały kwiaty z bibuły, z których na następnych zajęciach (11marca 2013roku) zostaną uwite palmy wielkanocne.

 

Info i fot. GOK Trzeszczany