28 września 2023

Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu – ZDJĘCIA

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość realizuje projekt pod nazwą „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”.

Reklamy

We wtorek, 22 czerwca br., w Krasnobrodzkim Domu Kultury w ramach realizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” odbyła się pierwsza lekcja historii online dla uczniów szkół podstawowych (z klas 7-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zamojskiego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Lekcja historii była transmitowana na żywo na Facebookowym profilu Związku: https://www.facebook.com/SZZAKZamosc

Reklamy

Zainteresowanie było duże, zostało zarejestrowanych ponad 300 wejść na żywo.

W spotkaniu uczestniczyli organizatorzy, przedstawiciele ŚZŻAK O/Z – jego Prezes Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, członek ŚZŻAK O/Z, jednocześnie członek Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Lublinie – kpt. Józef Łaba, Wiceprezes Koła Rejonowego w Józefowie – Józef Więcław, Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – Monika Żur,  Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk jednocześnie prowadząca spotkanie, Zastępca Burmistrza Krasnobrodu – Janusz Oś, historyk, regionalista, mieszkaniec Krasnobrodu  –  Adam Kałuża, wieloletni pracownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu – Bogdan Leszczuk, Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie – Elżbieta Działa, zaproszeni przedstawiciele szkół z ponad 30 placówek  podstawowych i  ponadpodstawowych z terenu powiatu zamojskiego.

Reklamy

Spotkanie, witając wszystkich zebranych gości, otworzyła Pani Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk. Następnie głos zabrali: Zastępca Burmistrza Krasnobrodu – Janusz Oś oraz pani Dyrektor  Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – Monika Żur, która w imieniu swoim, jak i Pani Dyrektor Kuratorium w Lublinie – Teresy Misiuk, podziękowała dyrekcji, nauczycielom historii oraz uczniom za przyjęcie zaproszenia do przedsięwzięcia, które jak podkreśliła, pozwala kształtować, tak ważne postawy patriotyczne wśród młodych ludzi oraz zgłębiać historię Zamojszczyzny i okresu II wojny światowej. Pani Dyrektor podziękowała za zaproszenie Kuratorium do organizacji projektu Prezesowi ŚZŻAK Okręg Zamość Posłowi Sławomirowi Zawiślakowi.

Następnie jako organizator głos zabrał Prezes ŚZŻAK O/Z, który również podziękował  obecnym za chęć udziału w tegorocznej inicjatywie, a partnerom za współpracę. Poinformował także i podziękował za dofinansowanie kolejnej edycji projektu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W słowie wstępnym mówił o wielkim znaczeniu historii, pamięci o naszych przodkach, o wartościach, tak potrzebnych w edukacji młodych pokoleń oraz zachęcał do uczestnictwa w wakacyjnych konkursie historycznym organizowanym w ramach tego projektu, którego zwycięzcy otrzymają cenne nagrody. Prezes Związku także pokrótce odniósł się m.in. do społecznej pracy członków Związku, przypomniał ubiegłoroczną edycję projektu w której udział wzięło 1200 uczniów oraz zachęcił do odwiedzenia Muzeum Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej w Bondyrzu, które utrzymywane przez Związek jest bezpłatnie udostępniane zwiedzającym.

Kolejnym punktem programu była emisja filmu pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie  1942-1944”, którego pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania  był Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Poseł Sławomir Zawiślak. W wyniku podjętych przez ŚZŻAK Okręg Zamość starań produkcję filmu dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz inni darczyńcy. Film, który powstał we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Lublinie swoją premierę miał w styczniu 2017 r. Ma on na celu przybliżenie młodemu widzowi tragicznych losów ludności Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej, wiedzy o niemieckich akcjach wysiedleńczo-pacyfikacyjnych oraz bohaterskiej walce zbrojnej podziemia niepodległościowego, które w Powstaniu Zamojskim skutecznie przeciwstawiło się terrorowi okupanta. Film ma charakter edukacyjny.

Po jego prezentacji odbyła się dyskusja. W roli ekspertów wystąpili: Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, członkowie Związku: kpt. Józef Łaba, Józef Więcław oraz znawcy i pasjonaci historii – Adam Kałuża i Bogdan Leszczuk. W swoich wystąpieniach ww. odnieśli się do zaprezentowanego filmu. Prezes ŚZŻAK O/Z wspomniał m.in., że film nagrany dla upowszechniania i kultywowania pamięci o naszych przodkach, zdobywa liczne nagrody na festiwalach, również międzynarodowych. Był on przekazywany bezpłatnie, tak jak inne filmy i publikacje, do szkół w regionie. Prezes poinformował także o planach Związku  dotyczących dalszego upowszechniania wiedzy o Powstaniu Zamojskim, w tym produkcji filmowej i publikacji naukowej poświęconym tej tematyce. Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes podziękował członkom Związku, zachęcił do zapoznania się z działalnością ŚZŻAK Okręgu Zamość na profilu facebookowym i stronie internetowej: www.akzamosc.pl

Następnie biorący udział w spotkaniu uczniowie zadawali ww. prelegentom pytania, dotyczące m.in. codziennego życia partyzantów czy wartości jakie należałoby przekazać dzisiejszej młodzieży, a według których służyli i działali żołnierze AK.

Po ciekawych i chwilami wzruszających wypowiedziach, decyzją Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość zostało wręczone odznaczenie za szczególne zasługi na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość dla prowadzącej spotkanie Pani Anety Bartoszczyk-Trochimiuk – wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie. „Odznakę Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wręczyli Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak w asyście członka ŚZŻAK O/Z – kpt. Józefa Łaby.

Na zakończenie pierwszego spotkania w ramach projektu „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” organizatorzy jeszcze raz podziękowali za przyjęcie zaproszenia do udziału w wydarzeniu oraz zaprosili do udziału w kolejnych spotkaniach oraz do organizowanego również w ramach projektu konkursu wakacyjnego. Więcej na temat konkursu tutaj: https://akzamosc.pl/2021/06/21/rozpoczynamy-realizacje-tegorocznego-projektu-szzak-okreg-zamosc-pn-niezlomni-zolnierze-zamojszczyzny-zywa-lekcja-patriotyzmu-wspolfinansowanego-przez-ministerstwo-obrony/

Spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem. Uczestnicy otrzymali upominki przygotowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Urząd Miasta Krasnobród. W trakcie spotkania dostępna była przygotowana przez ŚZŻAK Okręg Zamość wystawa o Powstaniu Zamojskim, którą Związek może bezpłatnie wypożyczać szkołom dla celów edukacyjnych, nauki historii.

Za wsparcie projektu Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość jeszcze raz dziękuje Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Partnerom wydarzenia: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział Lublin, władzom samorządowym Miasta i Gminy Krasnobród oraz członkom naszego Związku i społecznikom ze Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Pełna relacja z przebiegu spotkania dostępna jest tutaj: https://www.facebook.com/SZZAKZamosc/videos/343572097164962/

(info i fot. ŚZŻAK O/Zamość)


Zobacz też:

Jubileusz 100. urodzin mjra Tadeusza Kopcia ps. „Bratek” – ZDJĘCIA

Jubileusz 100. urodzin mjra Tadeusza Kopcia ps. „Bratek” – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie