NIK pozytywnie o działalności Służby Celnej na granicy polsko-białoruskiej

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej. NIK przyjrzała się działalności urzędu w latach 2010-2013, ze szczególnym uwzględnieniem drogowych przejść granicznych w Terespolu i Sławatyczach.

Reklamy

Kontrolerzy NIK docenili skuteczne działania Służby Celnej w zakresie poprawy organizacji obsługi osób przekraczających granicę. W kontrolowanym okresie Służba Celna wprowadziła szereg rozwiązań opartych w dużej mierze na technologii informatycznej, skutkujących skróceniem czasu oczekiwania podróżnych na odprawę celną oraz czasu samej odprawy. Na przejściach granicznych zaszły istotne zmiany jeśli chodzi o organizację obsługi podróżnych. Uruchomiono m.in. zielone pasy odpraw oraz elastyczne zarządzanie przeznaczeniem pasów odpraw – dzięki zainstalowanym tam tablicom świetlnym z odpowiednimi komunikatami dla podróżnych. Służba Celna uruchomiła też nowe usługi skierowane specjalnie do podróżnych, w tym możliwość bukowania terminu odprawy dla zorganizowanych grup turystycznych oraz możliwość rejestracji dokumentów Tax Free przez internet i przedkładania tych dokumentów na granicy w wersji elektronicznej. Wiele nowych funkcjonalności dla osób przekraczających granicę dostępnych jest z poziomu strony internetowej granica.gov.pl.

W zainteresowaniu Najwyższej Izby Kontroli znalazły się też obszary dotyczące zarządzania posiadaną infrastrukturą, planowania inwestycji, zakupu i wykorzystywania urządzeń oraz sprzętu do kontroli, przygotowania kadrowego, a także współpraca Służby Celnej z innymi służbami państwowymi wykonującymi zadania kontrolne na drogowych przejściach granicznych, w tym w szczególności ze Strażą Graniczną oraz służbami białoruskimi. I w tych obszarach działalność Służby Celnej uzyskała najwyższą pozytywną ocenę NIK. Rzecznik prasowy /-/ podkom. Marzena Siemieniuk

 

Źródło i fot: bialapodlaska.uc.gov.pl