Nowa oferta Zespołu Szkół w Dołhobyczowie

Dołhobyczów

Reklamy

Zespół Szkół w Dołhobyczowie informuje uczniów klas III gimnazjum, że od roku szkolnego 2011/2012 w naszej szkole zostaje uruchomiony nowy kierunek kształcenia w zawodzie: technik logistyk.

Dlaczego warto zainteresować się tym zawodem?

Reklamy

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Na podstawie obserwacji rynku pracy można odnieść wrażenie, że większość nowo powstających miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Z każdym takim przedsięwzięciem, jakim jest rozpoczęcie czy rozwój działalności przedsiębiorstwa, związane jest powstanie nowego łańcucha przemieszczania dóbr – systemu logistycznego. A każdy system logistyczny potrzebuje operatorów – ludzi, którzy będą go obsługiwali, dysponując rzetelnym przygotowaniem do wykonywanej pracy.

Jest to jedyny na naszym terenie tak specyficzny kierunek kształcenia. Otwiera on absolwentom gimnazjów drogę do zdobycia nowego, atrakcyjnego, nowoczesnego i przyszłościowego zawodu.

Zespół Szkół w Dołhobyczowie prowadzić będzie nabór również do innych typów szkół:
– Zasadniczej Szkoły Zawodowej – w zawodzie: kucharz małej gastronomii;
– Technikum Agrobiznesu;
– Technikum Uzupełniającego(po ZSZ) – w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego;
– Policealnego Studium Zawodowego – w zawodzie: technik architektury krajobrazu.

Więcej o ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół w Dołhobyczowie można przeczytać na stronie: http://zsdolhobyczow.pl/cms/2311/oferta_edukacyjna

***

Info:
ZS w Dołhobyczowie