Nowa Rada w Gminie Hrubieszów

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Rada Gminy Hrubieszów już pracuje „pełną parą”. Wszystkie stanowiska zostały obsadzone zgodnie z ustawowymi terminami. Również Wójt Gminy Hrubieszów Jan Molodecki (funkcję tę nieprzerwanie pełni od 1992 r.) złożył ślubowanie i będzie pełnić obowiązki przez kolejną kadencję.

Przewodniczącym Rady Gminy Hrubieszów wybrany został Janusz Jędrzejewski z Moniatycz, który funkcję radnego piastował już w poprzedniej kadencji. Natomiast jego zastępcą będzie Sławomir Usowski z Mienian.

Ponadto do Rady Gminy Hrubieszów weszli:
1. Wiesław Błaszczuk (Metelin),
2. Zbigniew Echta (Szpikołosy),
3. Marcin Irek (Teptiuków),
4. Henryk Janczuk (Obrowiec),
5. Jan Kicun (Dziekanów),
6. Mirosław Kita (Cichobórz),
7. Mirosław Knap (Czerniczyn),
8. Jan Magnuszewski (Łotoszyny),
9. Sławomir Niemiec (Annopol),
10. Jan Padkowski (Ślipcze),
11. Irena Pańko (Kobło),
12. Ireneusz Solak (Stefankowice),
13. Józef Zając (Kułakowice Pierwsze).

W nowej Radzie Gminy znalazło się sześciu radnych, którzy sprawowali tę funkcję w poprzedniej kadencji.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki