22 lipca 2024

Nowa trasa turystyczna na terenie gminy Hrubieszów

„Transgraniczna Trasa Turystyczna” została utworzona we wrześniu 2006 r. Projekt był współfinansowany ze środków Programu Współpracy Przygranicznej Phare.

Reklamy

Realizacja inwestycji polegała na poprawie nawierzchni dróg, oznakowaniu trasy, utworzeniu pola namiotowego w m. Czumów, wykonaniu trzech wiat dla turystów w m.: Gródek, Czumów i Ślipcze, utworzeniu turystycznej bazy noclegowej w budynku Szkoły Podstawowej w Husynnem oraz na utworzeniu i wyposażeniu Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w siedzibie Urzędu Gminy Hrubieszów.

W ramach inwestycji wykonano również dwie tablice informujące o współfinansowaniu ze środków UE oraz pięć witaczy, ustawionych przy skrajnych punktach trasy. O szczegółowym przebiegu trasy informuje mapa umieszczona przed budynkiem Urzędu Gminy Hrubieszów.

Reklamy

Całkowita długość trasy liczy ok. 80 km. Podzielono ją na dwie pętle: północną (historyczno-staszicowską), oznakowaną w kolorze niebieskim i południową (nadbużańsko-archeologiczną), oznakowaną w kolorze zielonym. Oba odcinki łączą się w m. Gródek, która jednocześnie stanowi początek trasy.

Na chętnych, którzy zechcą zwiedzać gminę Hrubieszów tą trasą czeka wiele atrakcji i bogata infrastruktura turystyczna:

Reklamy

Pętla północna
historyczno-staszicowska

Gródek (miejsce pochówku matki chrzestnej Bolesława Prusa; stanowisko żołny; płaty roślinności stepowej; miejsce częstych prac wykopaliskowych; wąwóz lessowy; stanowisko susła perełkowanego; wczesnośredniowieczne grodzisko – kraniec ścieżki historyczno – przyrodniczej "Królewski Kąt") – Husynne (kurhan "Księżycowa Mogiła; dolina rzeki Bug; szlak bocianich gniazd; kwatera wojskowa z nieznanymi żołnierzami zamordowanymi przez sowietów w 1939 r.; Turystyczna Baza Noclegowa – 30 miejsc – szkoła podstawowa tel.(0-84) 6951768, gospodarstwo agroturystyczne tel. (0-84) 6951747) – Moroczyn (ruiny zespołu dworskiego z XIX w.; park podworski ze stawem pośrodku; przydrożna kapliczka z XVIII w.; wypożyczalnia rowerów 30 szt. tel. (0-84) 6991391 lub 661928966) – Szpikołosy (drewniany kościółek z 1801 r. – dawna cerkiew unicka; historyczna kapliczka) – Dziekanów ( pamiątkowa tablica Mieczysława Futy – przedwojennego kierownika miejscowej szkoły, więźnia kilku obozów koncentracyjnych; pomnik Stanisława Staszica, założyciela Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego; zarządcówka TRH; kuźnia TRH; pomnik nagrobny pierwszego prezesa TRH Józefa Grotthusa i jego żony Tekli; kaplica grobowa rodziny Grotthusów) – Świerszczów – Teptiuków (nadbużańskie jeziorka) – Gródek – koniec pętli historyczno – staszicowskiej.

Pętla południowa
nadbużańsko-archeologiczna

Gródek (płaty roślinności stepowej; most kolejowy na Bugu – początek jedynej w Polsce linii szerokotorowej LHS; dolina rzeki Bug) – Czumów (eklektyczny pałacyk z XIX w. – kraniec ścieżki historyczno – przyrodniczej "Królewski Kąt", pole namiotowe tel. (0-84) 6962190 lub (0-84) 6981486) – Ślipcze (tajemnicze kurhany z "Mogiłą Chrobrego"; przełom Bugu; wypożyczalnia rowerów 15 szt. 512457041 lub 603116746, turystyczny wóz konny tel. (0-84) 6911169, dwa gospodarstwa agroturystyczne tel. 607819925 i (0-84) 6911174) – Kosmów (park podworski; kopiec-pomnik z okresu zarazy morowej; gospodarstwo agroturystyczne tel. 503138158 lub 504174610) – Cichobórz ("Czapliniec"- ostoja czapli siwej) – Masłomęcz (miejsce sensacyjnych odkryć archeologicznych dotyczących skandynawskich Gotów) – Czerniczyn (zabytkowy, murowany kościółek – dawna cerkiew unicka) – Gródek (panorama "Królewskiego Kąta") – koniec pętli nadbużańsko – archeologicznej.

tekst i zdjęcie:
Urząd Gminy Hrubieszów