Nowa wiedza – szerokie horyzonty

W piątek 19 września 2008 r. odbyła się konferencja kończąca projekt „Nowa wiedza – szerokie horyzonty” realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Gminą Miejską Hrubieszów.

Reklamy

W czasie konferencji prezentacji projektu dokonała Małgorzata Bocheńska – jego koordynator i kierownik filii FRL w Hrubieszowie, a wykład na temat możliwości wsparcia inicjatyw edukacyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wygłosił Paweł Wojciechowski – asystent koordynatora projektu.

W imieniu partnera projektu – Gminy Miejskiej Hrubieszów głos zabrał burmistrz Zbigniew Dolecki, po czym dokonano uroczystego wręczenia uczestnikom zaświadczeń ukończenia szkoleń oraz certyfikatów ukończenia projektu.

Program objął 24 osoby (14 osób pracujących i 10 osób bezrobotnych) zamieszkałych na obszarze powiatu hrubieszowskiego, które skorzystały z dwóch kursów szkoleniowych:

– „Pracownik obsługi klienta” w wymiarze 120 godzin

oraz

– „Komputer jako narzędzie pracy i źródło informacji” w wymiarze 40 godzin.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zobacz zdjęcia >>