Nowe wyposażenie świetlicy dzięki OSP w Brodzicy

OSP w Brodzicy zakupiło do świetlicy w Brodzicy sprzęt konferencyjno szkoleniowy za kwotę ok. 20 tyś zł. 70% tej sumy pochodzi

Reklamy

z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Kupione zostały: stoły, krzesła konferencyjne, laptop, projektor multimedialny z ekranem, zestaw klimatyzacji, aparat fotograficzny i prezenter.

Reklamy

Projekt realizowano w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”.

Beneficjentem projektu było Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy.

Korynator projekktu,

Prezes OSP w Brodzicy

Piotr Sendecki