Nowi funkcjonariusze w lubelskim garnizonie Policji. Zasilą również hrubieszowską komendę

15 nowo przyjętych policjantów złożyło dziś ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podczas uroczystego apelu funkcjonariusze wypowiedzieli słowa policyjnej roty, której wypełnianie będzie gwarancją ich profesjonalnej służby.

Reklamy

 

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” – m.in. te słowa roty ślubowania wypowiedziało dzisiaj podczas uroczystego ślubowania 15 nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Policjantki i policjantów powitał w szeregach insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa KWP odznaki i legitymacje służbowe.

W szeregi lubelskiego garnizonu wstąpiło 13 mężczyzn i dwie kobiety. Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. Już w najbliższym czasie trafią na szkolenie podstawowe do jednej ze szkół Policji, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi.

Po kilkumiesięcznym szkoleniu policjanci wrócą do swoich macierzystych jednostek. Młodzi policjanci zasilą szeregi KMP w Lublinie, KMP w Chełmie, KMP w Zamościu, KPP w Hrubieszowie, Oddziału Prewencji Policji oraz Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc zwracając się do nowych funkcjonariuszy podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Jak powiedział, „…Słowa roty stawiają przed Wami prawdziwe wyzwania.  Pragnąc im sprostać niezbędna jest sprawność, znajomość przepisów prawa, doskonałe wyszkolenie, a przede wszystkim poświęcenie. Od tego zależeć będzie bezpieczeństwo obywateli i państwa. Dlatego też Wasza służba ma szeroki wymiar i powinna być kojarzona z niesieniem ludziom pomocy. Bądźcie gotowi ich chronić !…”

Rodzinom nowych stróżów prawa szef lubelskiego garnizonu Policji życzył z kolei cierpliwości, wytrwałości zrozumienia dla trudów tego zawodu.

Przy tej okazji przypominamy – SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Wideo >>

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości >>(źródło, wideo, fot. KWP Lublin)