Nowi policjanci lubelskiego garnizonu. Zasilą również szeregi hrubieszowskiej komendy – ZDJĘCIA

Kolejni policjanci zasilili lubelski garnizon Policji. W szeregi formacji wstąpiło 49 nowych funkcjonariuszy. Będą służyć również hrubieszowskiej komendzie.

Reklamy

49 funkcjonariuszy zostało przyjętych jeszcze w grudniowym naborze. Wśród tej grupy jest 40 mężczyzn i 9 kobiet. Z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii, ich ślubowania mają skromniejszy charakter i odbywają się w macierzystych jednostkach.

W czwartek, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie ślubowanie złożyło pięciu nowych funkcjonariuszy. W szeregach formacji powitał ich Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – inspektor Artur Bielecki, z którego rąk otrzymali legitymacje służbowe.

Reklamy

Nowo przyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym. Musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Młodzi policjanci, po ukończeniu szkolenia, zasilą szeregi komend w: Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Kraśniku,  Lubartowie, Łukowie, Łęcznej, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Świdniku, Włodawie i KWP w Lublinie.

(info i fot. KWP Lublin)


Zobacz też:

Kolejne nowoczesne radiowozy na Lubelszczyźnie – ZDJĘCIA, WIDEO

Kolejne nowoczesne radiowozy na Lubelszczyźnie – ZDJĘCIA, WIDEO


LubieHrubie na YouTube