Nowi policjanci w lubelskim garnizonie. Jeden zasili hrubieszowską komendę

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” – to fragment roty ślubowania, którą wypowiadali w piątek nowo przyjęci funkcjonariusze.

Reklamy

 

W szeregi lubelskiego garnizonu wstąpiło wczoraj 17 mężczyzn i 4 kobiety, a w całym 2019 roku – łącznie 110 osób.

Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną.

Już w najbliższym czasie trafią na szkolenie podstawowe do jednej ze szkół Policji, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi.

Nowoprzyjęci policjanci skierowani zostaną do pełnienia służby głównie w komendach miejskich: 9 osób do KMP w Lublinie, 5 do KMP w Chełmie, 2 do KMP w Białej Podlaskiej oraz 1 do KMP w Zamościu. Pozostałe osoby pełnić będą służbę w komendach powiatowych: 2 osoby w KPP w Puławach, 1 w KPP w Rykach i 1 w KPP w Hrubieszowie.

Podczas dzisiejszej uroczystości 14 funkcjonariuszy otrzymało medale i odznaczenia nadawane przez Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Medale w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

 

źródło i fot. KWP Lublin

 


 

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości >>