Nowości na stronie krylow.info

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, pasjonatów historii naszej Małej Ojczyzny, możemy dowiedzieć się na stronie www.krylow.info » wielu ciekawych epizodów z czasów minionych Kryłowa.

Reklamy

Dziś możemy zapoznać się z listem mieszczan kryłowskich do biskupa greckokatolickiego w sprawie pozostawienia na stanowisku proboszcza, dotychczasowego administratora ks. Czerlunczakiewicza.

więcej »

Równie ciekawym dokumentem jest artykuł traktujący o parcelacji majątku kryłowskiego. Można dowiedzieć się np. takich informacji jak to kto co i gdzie nabył.

więcej »

Warto poczytać także o walkach nieopodal Kryłowa w czasie wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920.

więcej »

W czasach zaborów na naszym terenie przebiegała granica Cesarstw Rosyjskiego i Austro-Węgierskiego. W Prehoryłem zachował się z tego czasu do naszych czasów, mimo upływu ponad 90 lat,
słup graniczny…

więcej »

Goci na naszym terenie? Oczywiście każdy wskaże Masłomęcz jako miejsce ich osadnictwa. Osadnictwo gockie jednak było bardziej rozległe jak by się mogło wydawać i sięgało aż nad Bug.
O gockiej osadzie w Kosmowie wspominał w książce „30 powodów do dumy z mieszkania w krainie Gotów” prof. A. Kokowski.

więcej »

***

Źródło:
www.krylow.info »