Nowy bus dla uczniów

Werbkowice

Reklamy

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zakup 16 miejscowego autobusu dla niepełnosprawnych uczniów Gminy Werbkowice”, Gmina Werbkowice zakupiła nowy, 16 miejscowy autobus do przewozu uczniów, przystosowany do potrzeb transportowych osób niepełnosprawnych.

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zakup 16 miejscowego autobusu dla niepełnosprawnych uczniów Gminy Werbkowice”, na podstawie umowy z Powiatem Hrubieszowskim nr WS 1/2010 z dnia 22.04.2010 r., Gmina Werbkowice zakupiła nowy, 16 miejscowy autobus do przewozu uczniów, przystosowany do potrzeb transportowych osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadania Gmina Werbkowice otrzymała dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 83 997,00 zł (50% kosztów realizacji zadania). Pozostałą kwotę w wysokości 83 997,00 zł Gmina wydatkowała ze środków własnych.

Zakupiony autobus jest już drugim, w ciągu ostatnich trzech lat, nowym środkiem transportu służącym celom edukacyjnym, na jaki Gmina Werbkowice dostała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.

***

Info i foto:
UG Werbkowice