Nowy numer 3/2008 „Jedności”

Samorząd Gminy Hrubieszów z redakcją w GOK w Wołajowicach wydał trzeci numer w bieżącym roku, pisma bezpłatnego „Jedność”, dotyczące wydarzeń z tej gminy, z ostatnich miesięcy.

Reklamy

W piśmie m.in. poczytamy:

– „Z granicy polsko – ukraińskiej do granicy polsko – czeskiej”. Twórczynie ludowe i przewodniczące kół wiejskich jeździły do Prudnika na XI Wystawę Twórców Ludowych i Rękodzieła Turystycznego, wystawiając swoje wyroby: kwiaty, hafty, koronki, pisanki, palmy, ser żółty, czerwone chusty z herbem gminy itp.

– „Wakacyjne Igrzyska”. W ZSP w Moniatyczach odbyło się podsumowanie osiągnięć sportowych uczniów za ostatni rok szkolny oraz otwarcie zmodernizowanego boiska sportowego. Nową obiekt z bieżnią poświęcił ks. Stanisław Róg i zaczęły się zawody sportowe.

– Dzień Seniora w Czerniczynie”. M.in. wśród seniorów gościli państwo Janina i Adolf Kukla, którzy przeżyli w związku małżeńskim 60 lat. Honorowymi gośćmi byli p. Stanisław Pyra Piro i Jan Pyra.

– „Dzień Rodziny w Czerniczynie” . Z tej okazji Filia Biblioteki Publicznej i KGW w Czerniczynie przygotowało „Dzień Rodzinny”, była część artystyczna.

– „Galeria w Czerniczynie”. Byli mieszkańcy Czerniczyna Stanisław Pyra Piro i Jan Pyro zaprezentowali swoją twórczość m.in. rysunki, rzeźby itp.

– „Święto Rodziny w Kosmowie”. M.in. była część artystyczna w wykonaniu uczniów tutejszej szkoły Pt. „sen” z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.

– „Wieści z Moroczyna”. M.in. zorganizowano kurs garmażeryjny, zakończono realizację projektu dotyczącego założenia strony internetowej, Grupa Nieformalna Aktywna Młodzież w dn. 7-18 lipca zorganizowała dal dzieci wiele atrakcji, nowym proboszczem został ks. Kan. mgr lic. Waldemar Malinowski, działa wypożyczalnia rowerów, zostały posiane kwiaty w ramach akcji „Kwitnąca Gmina”.

– „Dzień Seniora w Kujakowicach I. Był poczęstunek i część artystyczna z repertuarem KGW ze Stefankowic i dzieci. Była jak zwykle przy takiej okazji nagroda pieniężna dla KGW i Rady Sołeckiej od władz gminnych.

– „Rodzinny festyn w Kułakowicach III”. W SP w Kułakowicach III odbył się „Dzień Rodzinny”, świętowanie połączyło: Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka.

– „Dzień Dziecka w Metelinie”. Koło Gospodyń i Świetlica zorganizowali piknik z tej okazji. Były pyszności, konkursy, pieczenie kiełbasek i zabawa. Tytuły „Rodzice na medal” zdobyli: Halina Szyszka, Elżbieta Otręba oraz Marek Mazurkiewicz.

– „Graj Fair Play oraz trzeźwy umysł miej”. Pod takim hasłem w Metelinie odbyła się impreza sportowo –rekreacyjna pt. „Mistrzowie wakacji”.

– „Integracyjny Festyn Rodzinny w Brodzicy”. Uczestniczyli w nim z trzech sołectw: Brodzicy, Obrowca i Wolicy. M.in. występowali: Teatr Piosenki Młyn – Maciej Łyko, Zespół Reggaeneracja z GOK w Werbkowicach, Zespół Nitro z Agencji Artystyczno – Weselnej Bruno.

– „Podsumowanie programów prewencyjnych: „Jestem Bezpieczny”, „Bezpiecznie w szkole i poza szkołą”, „Świadomie i bezpiecznie”. Były one prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie. Były cenne nagrody.

– Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie w związku z większym napływem osób w rejon granicy państwowej przedstawiła przydatne na ten temat informacje.

– „Zielone Pogranicze 2008” W SP w Ślipczu odbył się festyn sportowo – organizacyjny pod w/w tytułem. Były występy ze SP z Husynnego, Kosmowa, Mienian i Ślipcza, konkurs wiedzy o straży granicznej (wygrał Maciek Michalczuk z SP 1 Hrubieszów przed Olą Radomską z SP w Kosmowie, konkurs plastyczny „Straż Graniczna w akcji”, który wygrał Darek Zinkiewicz z SP w Ślipczu przed Karoliną Kasprzyk z SP w Kosmowie, konkursy sprawnościowe, pokaz tresury psów służbowych itp.

– „Najsprawniejsze drużyny OSP gminy Hrubieszów 2008 wyłonione”. Zmagania sportowo – pożarnicze odbyły się w Koble. W kategorii mężczyzn wygrali z jednostki z Moniatycz przed Kobłem i Stefankowicami, młodzieżowe Kobło przed Stefankowicami i Moniatyczami, u pań – sekcja z Kobła przed Stafankowicami i Moniatyczami.

– W Nieledwii przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Klasyfikacja generalna: 1. OSP Horodło, 2 OSP Zadębce, 3. OSP Mołożów, dr. Młodzieżowe chłopięce: 1. MDP Mołożów, 2. MDP Uchanie, 3. MDP Witków, dr. Młodź. Dziewczęce: 1. MDP Mołożów, 2. MDP Zadębce, 3. MDP Jarosławiec, dr. kobiece: 1. OSP Kobło

– „Wakacje w Gminie Hrubieszów”. Rozpoczęcie wakacji odbyło się na placu przy świetlicy w Brodzicy pod hasłem „Lato 2008 – Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

– „ III Turniej Piłki Nożnej p puchar Wójta Gminy” odbył się on przy SP w Husynnym: 1. SP Czerniczyn, który w finale pokonał SP w Dąbrowie 3:0, 3. SP Stefankowice, 4. SP Moniatycze, najlepszym bramkarzem wybrano Mateusza Otrębę, królem strzelców został Daniel Brzuzan obaj SP Czerniczyn. Na zakończenie zawodów nagrody i dyplomy wręczał Wójt Gminy Hrubieszów, p. Jan Mołojecki.

– „OSP Ślepcze ma już 60 lat”. Dla jednostki nadano sztandar przez władze wojewódzkie OSP w Lublinie, a fundowany przez komitet honorowy. „Jubilatka” odznaczona została Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Medalem Honorowym im. B. Chomicza został odznaczony naczelnik OSP w Ślipczu p. Marian Bańka.

– „II Gminny Konkurs Plastyczny „Praca Służb Mundurowych” – rozstrzygnięty. Podsumowanie odbyło się w SP w Husynnem, nagrodzono: kategoria klasy O – III – 1. Kopciuch Paulina DP Husynne, 2. Kaczanowska Aleksandra SP Kobło, 3. Zdunek Krystian SP Mieniany, kategoria klasy IV – VI 1. Grzeszczuk Karolina SP Dziekanów, 2. Nadulski Marcin SP Obrowiec, 3. Wołos Grzegorz SP Husynne

– „Spływ Kajakowy Bug 2008”. Trwał 14 dni i pokonano 236 km Bugu30 VI gościli w Husynnem. Przy ognisku czas umilał zespół śpiewaczy „Perły Rosy” działający przy GOK w Wołajowicach.

– „Rajd rowerowy Staszicowskimi śladami TRH” W rajdzie uczestniczyły dzieci z SP w Moniatyczach.

– XI Nadbużański Przegląd Dziedzictwa Kulturowego Gminy Hrubieszów pt. „Korzenie tradycji. Od Ojcowizny do Ojczyzny”, odbył się on w Czumowie. W prezentacjach scenicznych była taka kolejność: 1. sołectwo Husynne i Gródek przed Stefankowicami Wolicą, w ocenie stoisk: 1. 1. sołectwo Janki przed Stafankowicami i Mienianami.

– „Masłomęczanie na Gockim Szlaku”. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i członkowie Rady Sołeckiej z Masłomęcza zorganizowali rajd rowerowy z Masłomęcza do Kryłowa

– „Obchody stulecia szkoły w Koble”. Odbyły się one 15 VI, byli goście, była msza św., przemarsz przy wtórze orkiestry dętej, odsłonięto tablicę pamiątkową, były występy artystyczne i obiad.

– „Dzień Seniora w Jankach”. Po tradycyjnym odśpiewaniu 100 lat i wzniesionym toaście, każdy z seniorów otrzymał kwiaty, oczywiście była część artystyczna i konkursy np. wiązanie krawata

– „XXX – lecie KGW w Wolicy” Pierwszą przewodniczącą była p. Maria Hojda, obecnie jest p. Łucja Hojda. Mają swój zespół śpiewaczy „Polanie” oraz kabaret, organizują wycieczki itp. Były odznaczenia i nagrody.

– „50 – lecie KGW w Kosmowie”. Pierwszą przewodniczącą była p. Regina Polit, obecną p. Łucja Rutkowska (od 1963 r. !!!) Występowały 3 – krotnie w telewizji. Były odznaczenia i nagrody oraz część artystyczna.

Opracował – mak