Nowy numer „Biuletynu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”

Ukazał się nowy numer „Biuletynu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 1-4, za rok 2011.

Reklamy

W wydawnictwie zamieszczone zostały referaty wygłoszone na konferencji 195. Rocznica utworzenia Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, autorstwa Janusza Panasiewicza, Józefa Olejniczaka i Stanisława Czarnieckiego.

W dziale Ślady przeszłości odnaleźć możemy artykuł Waldemara Wojciecha Bednarskiego Z dziejów kolaboracji na ziemi hrubieszowskiej w latach wojny i okupacji /1939-1945/.

O ludziach związanych z Ziemią Hrubieszowską napisali: Jerzy L. Krzyżewski, Justyna Wojtiuk, Jolanta Janiec, Dawid Bylina i Janusz Panasiewicz.

W Biuletynie znalazł się również artykuł o spotkaniu z prof. dr hab. Franciszkiem Ziejką i przygotowany przez niego wykład pod tytułem W tej katedrze bije serce Polski…

W nowym numerze nie zabrakło również artykułów o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych na Ziemi Hrubieszowskiej.

Biuletyn wydano przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Urzędu Miasta Hrubieszów i osób prywatnych.

Promocja Biuletynu odbędzie się 15 września 2012 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury.