23 lipca 2024

Nowy prorektor w Uczelni Państwowej w Zamościu

Dr inż. Andrzej Burda został nowym prorektorem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Reklamy

Z zamojską uczelnią związany jest od 2019 r.W roku akademickim 2019/2020 pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym UPZ. Od 1 września 2020 r. będzie pełnił funkcję prorektora tej uczelni.

Dr inż. Andrzej Burda jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki i zarządzania w Politechnice Lubelskiej. W 2013 r. obronił rozprawę doktorską „Badania nad metodologią prognozowania stanu małych i średnich przedsiębiorstw” na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka.

Reklamy

Dr inż. Andrzej Burda jest autorem licznych referatów i publikacji prezentowanych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz w czasopismach krajowych i zagranicznych, monografiach, pracach zbiorowych z zakresu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej.

(fot. UPZ)

Reklamy