Nowy samochód komunalny w Mirczu

HrubieszówMircze

Reklamy

W 2010 roku Gminny Zakład Komunalny w Mirczu będzie posiadaczem nowego samochodu komunalnego SK-1 oraz pojemników do zbiórki odpadów. Gmina Mircze otrzymała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych na w/w zadanie.

***

Wniosek o dotację projektu pod nazwą „Zakupu pojazdu komunalnego SK-1 oraz pojemników do zbiórki odpadów” opiewa na sumę 200 000 tys. zł. i zakwalifikowany został do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych dla naboru I w 2009 roku.

***

info
UG Mircze

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009