Nowy wóz strażacki w Mirczu

HrubieszówMircze

Reklamy

W miesiącu grudniu Gmina Mircze zakupiła samochód specjalny Marki MAGIRUS – DEUTZ TYP FM192 D11 FA.

Wkład Gminy Mircze to 45 600,00 zł. a 40 000,00 zł. jest to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Łączna wartość zakupionego wozu strażackiego to 85 600,00 zł.

info
UG Mircze