O przebaczeniu i pojednaniu w spotkaniach w drodze do Jednego Ojca – przed nami Sacrofilm 2017

W dniach 4 – 9 marca 2017 roku odbędą się w Zamościu XXII Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM.

Reklamy

 

Papież Franciszek w przemówieniu wygłoszonym do przedstawicieli różnych religii, dnia 3 listopada 2016 powiedział „W świecie niespokojnym i z nikłą pamięcią, który pędzi pozostawiając wielu w tyle i nie spostrzegając się, że brakuje mu tchu i celu, potrzebujemy dzisiaj, niczym tlenu tej bezinteresownej miłości, która odnawia życie. Człowiek jest spragniony miłosierdzia i przebaczenia, a nie ma takiej technologii, która by to pragnienie zaspokoiła. Szuka uczucia wychodzącego poza doraźne pociechy, bezpiecznego portu, do którego mógłby przybić w swoim burzliwym żeglowaniu (…).”

W tym trudnym żeglowaniu po oceanie życia, przystanią refleksji i zatrzymania się w życiowym pędzie, może stać się dwudziesta druga edycja Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego Sacrofilm. Myślą przewodnią tegorocznego przeglądu będzie przebaczenie i pojednanie, tak bardzo potrzebne w dzisiejszym skonfliktowanym świecie. Duchowy patron Sacrofilmu, św. Jan Paweł II, którego nauczanie jest analizowane od kilku lat podczas prezentacji festiwalowych, w czasie piątej pielgrzymki do Polski, w 1997 roku, w Gnieźnie mówił o „innym, niewidzialnym, duchowym murze dzielący nasz kontynent, murze, który przebiega przez ludzkie serca. Jest on zbudowany z lęku, z agresji, z braku szacunku dla ludzi innego pochodzenia, innych przekonań religijnych, z egoizmu politycznego i ekonomicznego oraz osłabienia wrażliwości na wartość ludzkiego życia i godności każdego człowieka (Gniezno,03.06.1997).

Reklamy

Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym mówi o „zachwianiu równowagi mającym miejsce w sercu człowieka. Człowiek będąc grzesznym i słabym, cierpi rozdarcie w sobie samym, z czego rodzi się tyle rozdźwięków w społeczeństwie. Stąd konieczność wewnętrznego nawrócenia, aby mogło dojść do prawdziwego pojednania pojedynczych osób i społeczności” (Gaudium et spes, nr 10).

Przebaczenie to darowanie komuś winy. W greckim tłumaczeniu przebaczyć znaczy „pozwolić odejść”. Uprzedza ono pojednanie i stanowi konieczny warunek prawdziwej jedności i zgody między ludźmi. Pojednanie może być budowane tylko na wzajemnej wymianie przebaczenia. Przebaczenie jest wewnętrznym aktem człowieka i nie potrzebuje drugiej strony. Natomiast pojednanie, wymaga zaangażowania drugiego człowieka, czy też społeczności. Jan Paweł II w Liście na Wielki Post w 2001 roku pisał: „Przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia, przerywa spiralę nienawiści i zemsty, kruszy kajdany zła krępujące serce przeciwnika (…). Dla ludzi dążących do pojednania nie ma innej drogi niż przebaczenie przyjęte i darowane (nr 3). Nie jest łatwo skłonić się do przebaczenia i pojednania. Aby uczynić krok ku pojednaniu trzeba wejść na drogę nawrócenia (nr 4).Warunkiem pojednania z Bogiem i ludźmi jest uznanie swej winy, skrucha, postanowienie poprawy, przyznanie się do winy i chęć zadośćuczynienia” (Jan Paweł II, Reconcilatio et paenitentia, nr10).

Przebaczenie nie jest ideą wyłącznie chrześcijańską. Stanowi ono ważny element nauczania innych wyznań. Od kilku lat podczas Sacrofilmu wybrane problemy współczesnego świata są analizowane i rozważane w świetle religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. W tym roku w salach kinowych i wykładowych będzie gościł temat przebaczenia i pojednania. Organizatorzy zapraszają i zachęcają do skorzystania z oferty programowej tegorocznego Sacrofilmu. Niewątpliwie będzie to okazja i szansa do przyjrzenia się sobie, a zwłaszcza postawie przebaczenia i pojednania w swoim osobistym życiu i w relacjach z innymi ludźmi. Pomogą w tym zaproszeni wykładowcy oraz projekcje filmów, poprzedzone wystąpieniami twórców lub ekspertów filmowych. Wykłady odbywać się będą w Wyższej Szkole Zarzadzania i Administracji, ul. Sienkiewicza 21, zaś projekcje filmowe w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9.

Honorowy patronat nad 22. edycją Sacrofilmu objęli: J.E. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, Prezydent Miasta Zamość – Andrzej Wnuk, prof. Krzysztof Zanussi – reżyser filmowy i teatralny, dr Stanisław Wieczorek – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Organizatorami  Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego Sacrofilm są: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Parafia p.w. św. Antoniego  w Dyniskach.

 

Szczegóły na:

http://sacrofilm.pl/

 

 Ks. Wiesław Mokrzycki

Dyr. MDFR SACROFILM