Obchody 25. rocznica powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

18 maja w Zamościu odbyły się obchody 25. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Miejscem uroczystości po Mszy Świętej w Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, był Rynek Wielki w Zamościu.

Reklamy


W obchodach Święta Straży Granicznej uczestniczył Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Marek Łapiński,  Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek oraz obok towarzyszącej mu kadry kierowniczej: zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, szkolnictwa, a także służb mundurowych.

Obchodom wojewódzkim święta Straży Granicznej, towarzyszyły uroczyste zbiórki w Placówkach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Uroczystości były okazją do wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz mianowań na wyższe stopnie służbowe. Medalem za zasługi dla Straży Granicznej odznaczonych zostało 13 osób, Medalem za długoletnią służbę – 7 osób, Odznaką Straży Granicznej – 13 osób. Odznaczenia otrzymali również zaproszeni goście. 

W Nadbużańskim Oddziale SG na wyższy stopień służbowy awansowało łącznie:

– 35 funkcjonariuszy w korpusie oficerów,

– 78 funkcjonariuszy w korpusie chorążych,

– 113 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Uroczystości zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz pokaz dynamiczny w wykonaniu funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

16 maja 1991 roku, na mocy ustawy o Straży Granicznej uchwalonej przez Sejm 12 października 1990 roku, w miejsce rozformowanych Wojsk Ochrony Pograniczna powstała Straż Graniczna. Straż Graniczna z formacji o charakterze wojskowym przekształciła się w formację o charakterze policyjnym. Na przestrzeni lat jej profil działania, zadania, strukturę organizacyjną i uprawnienia dostosowywano do zmieniających się wymogów i potrzeb, wynikających z uwarunkowań o charakterze strategicznym, odnoszących się do polityki państwa. W szczególności proces ten związany był z włączeniem Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen. Dziś Straż Graniczna jest profesjonalną formacją graniczno-migracyjną. Do podstawowych zadań formacji należy m.in. ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego oraz rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń.

W ramach NOSG funkcjonuje 20 Placówek Straży Granicznej oraz Ośrodek Strzeżony. Służbę pełni tu ok. 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy na co dzień zaangażowani są w ochronę granicy państwowej o długości 467 km. Funkcjonariusze SG strzegą części granicy z Republiką Białorusi i części granicy z Ukrainą.

 

 

źródło i fot. NOSG