Obchody 30 rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – ZDJĘCIA

21 maja, w Chełmie, odbyły się obchody 30 rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Reklamy

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Św. Kazimierza  w Chełmie. Następnie na terenie komendy NOSG w Chełmie, miał miejsce uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie odznaczeń, wyróżnień i aktów mianowania na wyższe stopnie.

W obchodach Święta Straży Granicznej uczestniczył Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor obok towarzyszącej mu kadry kierowniczej oraz zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich oraz miejskich, a także służb mundurowych.

Medalem za zasługi dla Straży Granicznej odznaczonych zostało 13 osób, Medalem za długoletnią służbę – 10 osób, Odznaką Straży Granicznej – 26 osób, zaś Odznaką NOSG – 45 osób. Odznaczenia otrzymali również zaproszeni goście.

W Nadbużańskim Oddziale SG na wyższy stopień służbowy awansowało łącznie:

– 27 funkcjonariuszy w korpusie oficerów,

– 83 funkcjonariuszy w korpusie chorążych,

– 196 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Uroczystości zakończyła się otwarciem Sali Tradycji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Sala Tradycji powstała w celu upamiętnienia i kultywowania tradycji ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej. Jej ekspozycja zawiera wiele pamiątek, dokumentów, zdjęć, elementów umundurowania oraz wyposażenia żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II RP. Miejsce w ekspozycji znalazły także przedmioty związane z Patronem Oddziału – 27 Wołyńską Dywizją Piechoty Armii Krajowej.

Z okazji 30-lecia utworzenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej został wydany album poświęcony Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Na kartach tego albumu przedstawiono drogę, jaką przebył Nadbużański Oddział Straży Granicznej, to jak rozwinął się na przestrzeni trzech dekad, co udało się osiągnąć i jak dziś wygląda praca Straży Granicznej. Za ilustrację posłużyły wyjątkowe zdjęcia, dokumentujące  służbę funkcjonariuszy oraz wyjątkowe okoliczności nadbużańskiej przyrody, z którymi przyszło im na co dzień obcować. Album powstał przy wsparciu Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach programu „Warto być Polakiem” oraz zaangażowaniu Związków Zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Z okazji jubileuszu został ustanowiony również medal pamiątkowy, który stanowi wyróżnienie i może być wręczany funkcjonariuszom i pracownikom Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Warto również dodać, iż uroczystościom towarzyszy również wystawa zlokalizowana w holu głównym terminala odpraw w Koroszczynie. W jej skład wchodzi tablica informacyjna oraz 13 zdjęć prezentujących działalność NOSG.

***

16 maja 1991 roku, na mocy ustawy o Straży Granicznej uchwalonej przez Sejm 12 października 1990 roku, w miejsce rozformowanych Wojsk Ochrony Pograniczna powstała Straż Graniczna. Straż Graniczna z formacji o charakterze wojskowym przekształciła się w formację o charakterze policyjnym. Na przestrzeni lat jej profil działania, zadania, strukturę organizacyjną i uprawnienia dostosowywano do zmieniających się wymogów i potrzeb, wynikających z uwarunkowań o charakterze strategicznym, odnoszących się do polityki państwa. W szczególności proces ten związany był z włączeniem Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen. Dziś Straż Graniczna jest profesjonalną formacją graniczno-migracyjną. Do podstawowych zadań formacji należy m.in. ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego oraz rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie to największy oddział SG w Polsce. W ramach Nadbużańskiego Oddziału SG funkcjonuje 20 Placówek Straży Granicznej oraz Ośrodek Strzeżony. Służbę pełni tu ok. 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy na co dzień zaangażowani są w ochronę granicy państwowej o długości 467 km. Funkcjonariusze NOSG strzegą części granicy z Republiką Białorusi i części granicy z Ukrainą. Strzegą już nie tylko granic Rzeczpospolitej Polskiej, lecz także granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i Strefy Schengen czyli obszaru, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych. Straż Graniczna jest gwarantem bezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej przed przedostaniem się do Europy osób, których pobyt mógłby stanowić zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i obronności.

(info i fot. NOSG)


Zobacz też:

Straż Graniczna rozbiła grupę produkującą nielegalny tytoń – ZDJĘCIA, WIDEO

Straż Graniczna rozbiła grupę produkującą nielegalny tytoń – ZDJĘCIA, WIDEO