Obchody 73. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”

23 lipca w Szczebrzeszynie odbyła się uroczystość obchodów 73. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Reklamy


Obchody zostały zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z 3. Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja  w Szczebrzeszynie.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych i uczestników. Uroczystą Mszę św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy  9 pp. AK, w Kościele pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, sprawował ks. proboszcz Andrzej Pikula. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć, przed ratuszem, inscenizację wydarzeń sprzed 73. lat, którą odtworzyli rekonstruktorzy grup historycznych z Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa. Następnie zaproszeni goście złożyli wieńce i kwiaty pod tablicą upamiętniającą Tadeusza Kuncewicza „Podkowę”.

Uczestnicy uroczystości, uformowaną kolumną:  orkiestra „Echo Kniei”, kompania honorowa 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, poczty sztandarowe, uczestnicy uroczystości za oddziałem AK przeszli następnie pod pomnik Armii Krajowej, gdzie dokonano uroczystego wciągnięcia flagi narodowej na maszt oraz został odśpiewany Hymn Narodowy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak. Następnie, przedstawiciele Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Prezesem S. Zawiślakiem, dokonali wręczenia Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, którą decyzją Prezydium Związku otrzymali:

– Prezes Grupy Azoty S.A Pan dr  Wojciech Wardacki,

– Pan Dariusz Górny.

W dalszej części uroczystości odczytany został Apel Poległych, żołnierze 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu oddali salwę honorową. Jednym z ostatnich punktów programu uroczystości było złożenie – przez delegacje wieńców i kwiatów – pod pomnikiem AK.

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe, m.in. 3 Batalionu Zmech. w Zamościu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Kół Rejonowych ŚZŻAK, Stowarzyszenia Internowani Zamojszczyzny.

Zaproszenie ŚZŻAK Okręg Zamość na uroczystości przyjęli m.in.: Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, Prezes Grupy Azoty S.A. dr Wojciech Wardacki, Prezes PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o. Zbigniew Tracichleb, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego – Zastępca Dyrektora Biura Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Witold Marucha, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Gałaszkiewicz, Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie Maria Gmyz, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Teresa Wyłupek, Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim phm. Anna Rojek, reprezentanci Wojska Polskiego z gen. dyw. Krzysztofem Szymańskim na czele, Służby Więziennej, Policji, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, bardzo liczni mieszkańcy Szczebrzeszyna i regionu, młodzież w tym współpracująca z ŚZŻAK O/Z 10. Drużyna Harcerska „TRAPERSKI KRĄG”.

Realizując ostatni punkt organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników uroczystości na ufundowaną przez ŚZŻAK Okręg Zamość żołnierską grochówkę.

Prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak wraz z Andrzejem Skibą – Prezesem Koła Rejonowego ŚZŻAK w Szczebrzeszynie serdecznie dziękują współorganizatorom uroczystości: ks. Pawłowi Pikuli proboszczowi Parafii pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, oficerom i żołnierzom 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, druhom OSP w Szczebrzeszynie, rekonstruktorom grup historycznych z Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa, współfinansującemu uroczystość Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sponsorom tj. Grupie Azoty S.A i LHS sp. z o.o, mieszkańcom Szczebrzeszyna za pomoc i wsparcie oraz wykazane obywatelskie i patriotyczne zaangażowanie na rzecz organizacji uroczystości.

Dziękujemy także Orkiestrze Myśliwskiej „Echo Kniei” za przygotowanie i zabezpieczenie oprawy muzycznej.

Warto podkreślić, że celem uświetnienia uroczystości, podobnie jak w roku ubiegłym, staraniem ŚZŻAK Okręg Zamość – Prezesa ŚZŻAK Koła Rejonowego w Szczebrzeszynie Pana Andrzeja Skiby została wydana -kolejna już książka – przywołująca pamięć o żołnierzach 9 pułku piechoty AK Ziemi Zamojskiej pt. „OP 9”. Publikacja stanowi zbiór wspomnień dowódców i żołnierzy AK z ww. pułku. W wyborze  i opracowaniu w/w wydawnictwa zasługi mają nagrodzony odznaczeniem ŚZŻAK O/Z Dariusz Górny, kpt. Waldemar Seroka i w/w Andrzej Skiba. Informujemy, że książka ta była bezpłatnie rozdawana w czasie niedzielnej uroczystości. Mamy nadzieję, że także w ten sposób spłacamy dług wdzięczności wobec żołnierzy Armii Krajowej, którzy bohatersko w obronie ludności cywilnej i niezawisłości Ojczyzny.

 

źródło i fot. 

Światowego Związku

Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość