Obchody 78 rocznicy bitwy pod Wytycznem

We wtorek, 3 października 2017 r., w Wytycznie przy Kopcu Chwały odbędą się uroczyste obchody 78 rocznicy bitwy pod Wytycznem.

Reklamy

 

PATRONAT HONOROWY:

Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

gen. bryg. SG Marek Łapiński – Komendant Główny Straży Granicznej

Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

 

Straż Graniczna z chwilą swojego powstania w 1991 roku, obejmując służbę w ochronie granicy państwowej, stała się spadkobiercą tradycji polskich formacji granicznych. Wśród tych formacji, zwłaszcza tu na wschodzie, miejsce szczególne zajmuje KORPUS OCHRONY POGRANICZA powołany w 1924 roku jako stała ochrona granicy wschodniej. W czasie swojego istnienia KOP, zarówno codzienną służbą jak i postawą we wrześniu 1939 roku, dał dowody wielkiego oddania sprawom RZECZPOSPOLITEJ.

Podczas bitwy pod Wytycznem, na przełomie września i października 1939 r., Zgrupowanie żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzone przez generała Wilhelma Orlik-Rückemanna, stawiło opór wkraczającym od wschodu oddziałom sowieckim. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich kresów wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem sowieckim.

 

Program uroczystości obchodów 78 rocznicy bitwy pod Wytycznem:

12.00 – Rozpoczęcie uroczystości przy Kopcu Chwały w Wytycznie

12.20 – Msza Święta z modlitwą ekumeniczną

13.00 – przemówienia okolicznościowe, apel pamięci i złożenie wieńców

14.00 – Zakończenie uroczystości.

 

źródło i fot. NOSG