Obchody 95-lecia Poslskiego Czerwonego Krzyża

18 stycznia 1919, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.

Reklamy

 

W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie do dzisiejszego dnia.

Przez 95 lat Polski Czerwony Krzyż realizował swoją misję, czyli zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Te szczytne idee towarzyszyły tysiącom pracowników i wolontariuszy PCK w różnych okresach naszej współczesnej historii.

 

Na co dzień PCK zajmuje się: 

  • ·         Opieką i pomocą socjalną
  • ·         Promocją honorowego krwiodawstwa
  • ·         Propagowaniem właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
  • ·         Działalnością edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariatem
  • ·         Prowadzeniem Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań
  • ·         Upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego
  • ·         Szkoleniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie ze standardami UE
  • ·         Niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą

 

W związku z tak znakomitym jubileuszem Polski Czerwony Krzyż Lubelski Odział Okręgowy organizuje uroczystości rocznicowe. Rozpoczną się w piątek, 12 września o godz. 17 w Ośrodku Wypoczynkowym Zagłębocze, nad jez. Zagłębocze. W spotkaniu weźmie udział ponad 200 osób, od wolontariuszy, pracowników wszystkich 16 oddziałów rejonowych w województwie lubelskim, przez seniorów, siostry PCK po dobroczyńców i przyjaciół Polskiego Czerwonego Krzyża.

W czasie uroczystości odbędą się okolicznościowe przemówienia (m. in. o historii PCK) oraz zostaną wręczone odznaczenia dla osób zasłużonych dla organizacji.