22 lipca 2024

Obchody Święta Służby Więziennej w stulecie istnienia formacji

28 czerwca Służba Więzienna obchodzi swoje święto. O godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej w stulecie istnienia formacji.

Reklamy

 

Uroczystość na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedzi msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, która rozpocznie się o godzinie 10.00. w kościele św. Antoniego Padewskiego (Warszawa, ul. Senatorska 31).

Po zakończonej mszy, ok. godz. 11.00, przewidziany jest przemarsz na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, na którym o godz. 12.00 zaplanowano rozpoczęcie głównej części obchodów.

Reklamy

 

***

 

Służba Więzienna to formacja mundurowa z ponad stuletnią historią. Naszą misję, którą jest:  Ochrona, Bezpieczeństwo, Resocjalizacja każdego dnia realizuje blisko 30 tys. funkcjonariuszy.

Reklamy

Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości po raz pierwszy od 1989r. Więziennictwo przechodzi gruntowną reformę. Wdrażany od 2017 roku „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” to nie tylko reorganizacja strukturalna, ale także poprawa infrastruktury i warunków pracy funkcjonariuszy, doskonalenie zawodowe i nowoczesny, na miarę XXI wieku – sprzęt i wyposażenie. To dla nas ogromna szansa na rozwój, na zbudowanie prawdziwego etosu służby opartego na profesjonalizmie, patriotyzmie, na tradycji Straży Więziennej okresu II Rzeczypospolitej. To wielkie zobowiązanie wobec Państwa, ale i wielka odpowiedzialność spoczywająca na każdym z nas”.  Nasi  funkcjonariusze codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw.

Pamiętając o swojej tożsamości, tradycji i historii Służba Więzienna angażuje się też w szereg inicjatyw związanych z działalnością patriotyczną. Bierzemy udział w uroczystościach państwowych mających na celu upamiętnienie najważniejszych wydarzeń w historii państwa polskiego, w edukację patriotyczną, tworzenie miejsc pamięci i oddawanie czci bohaterom. Celem tego typu działań jest przywracanie etosu służby,  zmiana postrzegania naszej formacji przez społeczeństwo, jako służby nowoczesnej i fachowej, istotnej dla bezpieczeństwa obywateli i państwa.

Nasz okręg to 6 zakładów karmnych i 2 areszty śledcze, Służbę pełni prawie 1500 funkcjonariuszy, z czego około 250 to kobiety. Wszyscy stoją na straży bezpieczeństwa obywateli strzegąc za murami więzień ponad 4300 osadzonych.

Z sukcesem, realizowany jest także w naszych jednostkach rządowy program „Praca dla więźniów”. Powszechność zatrudnienia osadzonych w populacji kwalifikujących  się do pracy wynosi w naszym okręgu do chwili obecnej ponad 80%, zaś liczba skazanych codziennie opuszczających mury zakładów karnych i aresztów śledczych by podjąć pracę odpłatną  wynosi ponad 500 osób.   

 

***

 

Zakład Karny w Hrubieszowie został utworzony 31 lipca 1968 roku. W swojej ponad pięćdziesięcioletniej historii jednostka wielokrotnie zmieniała swoje przeznaczenie. Aktualnie jest zakładem karnym typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego oraz oddziałami typu półotwartego  dla odbywających kare po raz  pierwszy   i młodocianych. W ostatnich latach w zakładzie przeprowadzono szeroko zakrojone prace inwestycyjne i remontowe, między innymi wybudowano nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych, całkowicie przebudowano pomieszczenia kuchni i rozbudowano budynek administracji. Do prowadzenia pracy wychowawczej służy w jednostce osiem świetlic oddziałowych, biblioteka, radiowęzeł oraz kompleks boisk. Po przebudowie pojemność jednostki wynosi 630 miejsc. W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie pełni służbę 171 funkcjonariuszy, a 6 osób zatrudnionych jest na etacie cywilnym. Wykształcenie wyższe magisterskie posiada 94 osoby, wyższe zawodowe 25 osoby oraz średnie 52 osoby.

 

(Opr. ppor. Adrian Małecki / ZK Hrubieszów)