Obwieszczenie Starosty Hrubieszowskiego

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do
publicznej wiadomości informację o podziale na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Hrubieszowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

u>Obwieszczenie
Starosty Hrubieszowskiego
z dnia 28 września 2010 r.

Reklamy

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do
publicznej wiadomości informację o podziale na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Hrubieszowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

1. Uchwałą Rady Powiatu w Hrubieszowie Nr XXXVI/308/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r.
w sprawie podziału Powiatu Hrubieszowskiego na okręgi wyborcze został ustalony podział
powiatu hrubieszowskiego na następujące okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczba
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:

Numer okręgu/Granica okręgu/Liczba wybieranych radnych

1 Miasto Hrubieszów – 5
2 Gmina Hrubieszów – 3
3 Gmina Dołhobyczów, Gmina Mircze – 4
4 Gmina Trzeszczany, Gmina Uchanie, Gmina Horodło – 4
5 Gmina Werbkowice – 3

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej będzie się mieścić w budynku Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, I piętro, pokój 14.

Starosta
Józef Kuropatwa