Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie Starosty Hrubieszowskiego z dnia 18 września 2006 r.

Reklamy

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Hrubieszowie Nr XLI/307/2002 z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, podaje się do publicznej wiadomości wyborców okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczbę wybieranych radnych w okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Hrubieszowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

W kolejności: numer okręgu wyborczego, granica okręgu, liczba wybieranych radnych.

1. Miasto Hrubieszów – 5
2. Gmina Horodło, Gmina Hrubieszów – 4
3. Gmina Dołhobyczów, Gmina Mircze – 4
4. Gmina Trzeszczany, Gmina Uchanie – 3
5. Gmina Werbkowice – 3

UWAGA!

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się
w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie
ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
tel. 084 696 23 74
fax. 084 696 38 56

Starosta Hrubieszowski
Józef Kuropatwa