Obywatele Tajwanu przebywali nielegalnie na terenie województwa lubelskiego

27 obywateli Tajwanu ukaranych karą grzywny oraz zobowiązanych do powrotu, to efekt działań kontrolnych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Reklamy

 

W dniach 17 i 18 kwietnia 2018r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lublinie oraz Wydziału ds. Cudzoziemców NOSG, zatrzymali w Chełmie, Lublinie, Opolu Lubelskim i Zamościu 27 obywateli Tajwanu. Do zatrzymania doszło w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie woj. lubelskiego.

Wszyscy zatrzymani obywatele Tajwanu wjechali do Polski pod koniec 2017 r i przekroczyli legalny okresu pobytu na terytorium Polski. Wobec nich wszczęto postępowania administracyjne, skutkujące wydaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Zatrzymane osoby otrzymały także zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen na okres sześciu miesięcy. Cudzoziemcy zostali również ukarani grzywnami w drodze mandatów karnych z powodu nielegalnego pobytu na terytorium RP.   

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jest jednym z zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Polega ona na wezwaniu cudzoziemca do okazania dokumentów i zezwoleń uprawniających go do pobytu na terytorium Polski, a także środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów tego pobytu oraz dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej.

 

(źródło i fot. NOSG)