Odnowa wsi

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

11 września w hrubieszowskim Starostwie Powiatowym członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski podpisał z wójtami hrubieszowskich gmin oraz dyrektorami gminnych ośrodków kultury umowy na dofinansowanie projektów o łącznej kwocie 3 935 398 zł.

***

Projekty realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania Odnowa i rozwój wsi.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Dofinansowanie otrzymają:

– Gmina Trzeszczany projekt pod nazwą „Wymiana dachu i rozbudowa świetlicy w Bogucicach” – całkowity koszt operacji 290 000, kwota pomocy – 178 278 zł.

– Gmina Dołhobyczów – projekt pod nazwą „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację przestrzeni publicznej miejscowości Dołhobyczów” – całkowity koszt operacji 865 879 zł., kwota pomocy – 500 000 zł.

– Gmina Hrubieszów – projekt pod nazwą „Modernizacja budynków świetlic w Czumowie, Dąbrowie, Jankach i Masłomęczu” – całkowity koszt operacji 660 697 zł., kwota pomocy – 406 166 zł.

– Gmina Werbkowice – projekt pod nazwą „Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenia remizy w Gozdowie” – całkowity koszt operacji 456 832 zł., kwota pomocy – 251 306 zł.

– Gmina Horodło – projekt pod nazwą „Remont i przebudowa budynku oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bereżnica Gmina Horodło” – całkowity koszt operacji 817 936 zł., kwota pomocy – 472 596 zł.

– Gminny Ośrodek Kultury w Horodle – projekt pod nazwą „Urządzenie i uporządkowanie parku w centrum miejscowości Horodło” – całkowity koszt operacji 125 012 zł., kwota pomocy – 75 215 zł.

– Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach – projekt pod nazwą „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach” – całkowity koszt operacji 714 292 zł., kwota pomocy – 419 219 zł.

– Gminny Ośrodek Kultury w Dołhobyczowie – projekt pod nazwą „Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Przewodowa poprzez modernizację Domu Kultury oraz przestrzenie publicznej” – całkowity koszt operacji 626 592 zł., kwota pomocy – 385 200 zł.

– Gmina Mircze – projekt pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kryłów” – całkowity koszt operacji 669 366 zł., kwota pomocy – 422 495 zł.

– Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu – projekt pod nazwą „Remont byłego budynku Urzedu Gminy w Mirczu z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek” – całkowity koszt operacji 755 660 zł., kwota pomocy – 464 545 zł.

– Gmina Uchanie – projekt pod nazwą „Remont konserwatorski budynku dawnego zajazdu TRH (Bibliioteka Gminna i Wiejski Ośrodek Kultury) w Jarosławcu Gmina Uchanie” – całkowity koszt operacji 604 109 zł., kwota pomocy – 371 378 zł.

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009