Odpady nie trafią na rynek

Funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej zapobiegli wprowadzeniu na polski rynek niebezpiecznych odpadów.

Reklamy

 

Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Chełmie skontrolowali 655 używanych monitorów komputerowych, które do procedury dopuszczenia do obrotu zgłosiła jedna z firm prowadząca działalność na terenie województwa mazowieckiego. Sprzęt, zgodnie z deklaracją zgłaszającego, pochodził ze Stanów Zjednoczonych.

Funkcjonariuszy zaintrygowała m.in. wartość towarów, która biorąc pod uwagę kraj ich pochodzenia i rodzaj (produkty elektroniczne używane) wydała się wyjątkowo niska. Zadecydowano o przeprowadzeniu szczegółowej rewizji towaru, w tym m.in pod kątem spełniania wymagań zasadniczych dla sprzętu elektronicznego oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Reklamy

W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że zgłoszone monitory komputerowe nie nadają się do dalszego użytkowania, a są zwykłym odpadem. Sprzęt nie posiadał opakowań jednostkowych, podstawek, kabli przyłączeniowych oraz instrukcji obsługi, która jest wymagana w przypadku  towarów sprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Delegatura w Chełmie, po dokonanej na wniosek Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego ocenie, potwierdził podejrzenia funkcjonariuszy i ocenił towar jako odpad. WIOŚ zaznaczył również w wydanej opinii, że towary te stanowią odpad niebezpieczny – na części urządzeń widniały bowiem oznaczenia informujące o użyciu do ich produkcji szkodliwej dla środowiska rtęci.

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy złożył zawiadomienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o nielegalnym przemieszczaniu odpadów. Do czasu zakończenia postępowania ujawnione odpady pozostaną pod dozorem celnym.

 

***

 

Jednym z zadań KAS jest przeciwdziałanie napływowi na terytorium Unii Europejskiej towarów nielegalnych i niebezpiecznych. Od początku roku lubelska Służba Celno-Skarbowa udaremniła nielegalny wwóz do Polski już przeszło 100 ton odpadów (w tym m.in. zużyta odzież, katalizatory i używane części samochodowe, wyroby tytoniowe i in.).

 

(źródło i fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie)