Odprawa kadry kierowniczej w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej dokonano podsumowania działalności w pierwszej połowie 2017 roku.

Reklamy

 

W odprawie, która odbyła się w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie oraz na terenie Placówki SG w Dorohusku, uczestniczyli: Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek, jego zastępca ppłk SG Łukasz Ćwik, Główna Księgowa NOSG – ppłk SG Andżelina Ciechan oraz kadra kierownicza NOSG.

W Nadbużańskim Oddziale SG, w pierwszej części 2017 r. kładziono szczególny nacisk na skuteczną ochronę granicy państwowej oraz sprawną odprawę podróżnych w przejściach granicznych.

Od początku roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG odprawili w przejściach granicznych prawie 3 mln środków transportu i blisko 6 mln osób. Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 200 pojazdów pochodzących z przestępstw o wartości ponad 6 mln zł. Nadbużański Oddział SG od początku roku zatrzymał towary pochodzące z przestępstwa o wartości ponad 22 mln zł.

 

źródło i fot. NOSG