15 lipca 2024

Odprawa kadry kierowniczej w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej dokonano podsumowania działalności w 2016 r.

Reklamy

 

W odprawie rocznej, która odbyła się w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie uczestniczyli: Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek, jego zastępca ppłk SG Tomasz Zybiński, Główna Księgowa NOSG – ppłk SG Andżelina Ciechan oraz kadra kierownicza NOSG.

W minionym roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG odprawili w przejściach granicznych ponad 5 mln środków transportu i blisko 15 mln osób co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o prawie 7 procent.

Reklamy

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 366 pojazdów pochodzących z przestępstw o wartości ponad 16 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 100 procent.

Nadbużański Oddział SG w ubiegłym roku odnotował też ponad 120 procentowy wzrost ilości zatrzymanych towarów pochodzących z przestępstwa o wartości ponad 93 mln zł.

Reklamy

W 2016 roku w Nadbużańskim Oddziale SG, kładziono szczególny nacisk na skuteczną ochronę granicy państwowej oraz sprawną odprawę podróżnych w przejściach granicznych.


źródło i fot. NOSG