Odzież trafi do podopiecznych PCK

Kilkaset kurtek zatrzymanych na granicy przekazała Krajowa Administracja Skarbowa na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Reklamy

 

Do podopiecznych lubelskiego oddziału okręgowego PCK trafi w sumie 475 zimowych kurtek męskich. We wtorek (22.05) dary uprawnionej instytucji wręczył zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Grzegorz Matuszak. PCK w Lublinie  reprezentował dyrektor placówki Maciej Budka.

Jak zaznaczył dyrektor PCK potrzeby w samym Lublinie i w terenie są naprawdę duże. Otrzymana odzież trafi do tych, którzy najbardziej takiej pomocy potrzebują. Nie często zdarzają się sytuacje, że tak duża ilość nowej odzieży przekazywana jest do PCK.

Reklamy

Odzież zatrzymana została w 2016 r. w Oddziale Celnym w Małaszewiczach. Funkcjonariusze, którzy kontrolowali kontenery z wjeżdżającymi do Polski towarami, zwrócili uwagę m.in. bardzo niską wartość kurtek wykazaną na fakturach – mimo że towar opatrzony był etykietami z logo znanych światowych producentów. Sugerowało to, że kurtki tylko „udają” produkty markowe, a firmowe znaki umieszczono na nich bezprawnie. Podejrzenia funkcjonariuszy potwierdził pełnomocnik pokrzywdzonej firmy. 

Z uwagi na fakt, że kurtki opatrzone były znakami towarowymi, do używania których prawo ma jedynie właściciel marki, konieczna była zgoda właściciela na nieodpłatne przekazanie odzieży. Należało również trwale usunąć „markowe” oznaczenia.

Jak podkreślił zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie – cieszy, że mamy możliwość nieodpłatnego przekazania towarów zatrzymywanych przez służbę celno-skarbową. I dotyczy to nie tylko odzieży. Ostatnio IAS przekazywała np. dla szkół o kierunku mechanicznym zatrzymane na granicy samochody. Auta służą do praktycznej nauki zawodu oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Z kolei w grudniu 2017 r. blisko 900 kurtek pochodzących z przemytu trafiło do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

 

***

 

Po orzeczeniu przez sąd przepadku towarów na rzecz skarbu państwa Krajowa Administracja Skarbowa może nieodpłatnie przekazywać zatrzymywane towary takim instytucjom jak zakłady opieki zdrowotnej, jednostki pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, organy administracji publicznej oraz szkoły wyższe, a także jednostki badawczo-rozwojowe itp., jeżeli towary podlegające przekazaniu mogą być przez nie wykorzystane przy realizacji zadań statutowych.

Nie zawsze jednak zatrzymywane przez KAS towary nadają się do nieodpłatnego przekazania. Obligatoryjnie niszczone są te towary, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników, jak np. podrabiane leki, kosmetyki, środki ochrony roślin czy papierosy. Wiele tego typu produktów wytwarzanych jest poza jakąkolwiek kontrolą jakości.

 

źródło i fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie