26 września 2023

Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

W dniu 24 grudnia 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Reklamy

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.

Jak informuje Lubelski Urząd Wojewódzki, rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Apeluje również, aby używanie wyrobów pirotechnicznych odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Reklamy

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Wszelkie naruszenia zakazu podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Reklamy

Pełna treść rozporządzenia »

­

(info: LUW, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Protest w obronie wolnych mediów (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Protest w obronie wolnych mediów (ZDJĘCIA)


LubieHrubie na Instagramie