Oskarżeni o kierowanie i udział w trzech zorganizowanych grupach przestępczych staną przed sądem [ZDJĘCIA]

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem i nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, znajdzie swój finał w sądzie.

Reklamy

W sierpniu bieżącego roku Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia przeciwko 37 osobom, obywatelom Polski i Ukrainy, oskarżonym o kierowanie i udział w trzech, współpracujących ze sobą zorganizowanych grupach przestępczych, zajmujących się przemytem z terytorium Ukrainy na terytorium Polski i przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów i alkoholu nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego do innych miejsc na terenie kraju i poza jego granice.

W toku postępowania ustalono, że pierwsza grupa działała w okresie od stycznia 2018 r. do marca 2020 r., w miejscowościach powiatu tomaszowskiego, województwa lubelskiego, a także na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Konfederacji Szwajcarskiej. Grupą kierowali dwaj obywatele polscy. W skład grupy wchodziło łącznie 18 ustalonych osób.

Reklamy

­

Członkowie grupy przemycali wyroby akcyzowe w postaci papierosów i alkoholu z terytorium Ukrainy, a następnie przewozili wyroby pojazdami wyposażonymi w specjalne skrytki do innych miejsc docelowych – głównie na terenie kraju ale też za granicę celem dalszej odsprzedaży. W opisany sposób sprawcy sprowadzili, nabyli, przechowywali i przewozili wyroby akcyzowe w postaci nie mniej niż 138 389 paczek papierosów oraz nie mniej niż 150 litrów alkoholu o stężeniu nie mniej niż 95 % nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości 181 052 zł, należnego podatku VAT w wysokości 667 456 zł oraz należnego podatku akcyzowego w wysokości 2 404 190 zł, co stanowi wielką wartość.

Kolejna grupa działała na terenie powiatu radomskiego i województwa mazowieckiego, w okresie od stycznia 2018 roku do lutego 2020 roku. W jej skład wchodziło łącznie 8 ustalonych osób, z których jedna osoba pełniła funkcję kierowniczą. Grupa ta nabywała od pierwszej wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Wyroby następnie były przewożone pojazdami wyposażonymi w specjalne skrytki bądź w bagażnikach do miejsce docelowych, głównie na terytorium Niemiec. W powyższym okresie w/w grupa nabyła, przechowywała i przewoziła wyroby akcyzowe w postaci nie mniej niż 161 291 paczek papierosów nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, przez co narażono Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości 204 376 zł, należnego podatku VAT w wysokości 771 273 zł. oraz należnego podatku akcyzowego w wysokości 2 794 167 zł, co stanowi wielką wartość.

Trzecia grupa działała na terenie powiatu tomaszowskiego, województwa lubelskiego oraz na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, a także na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w okresie od stycznia 2018 r. do marca 2020 r. Składała się z 11 członków. Jej działalność polegała na nabywaniu od pierwszej grupy wyrobów akcyzowych w postaci papierosów, które po zgromadzeniu i spakowaniu były przewożone autokarami kursowymi do Niemiec. We wskazanym okresie członkowie grupy sprowadzili, nabyli, przechowywali i przewozili wyroby akcyzowe w postaci nie mniej niż 291 179 paczek papierosów nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości 370 068 zł, należnego podatku VAT w wysokości 1 139 723 zł oraz należnego podatku akcyzowego w wysokości 5 042 771 zł, co stanowi wielką wartość.

Działalność wszystkich trzech grup przestępczych doprowadziła do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należnego cła w wysokości 755 496 złotych, podatku VAT w wysokości 2 578 452 złotych i podatku akcyzowego w wysokości 10 241 128 złotych.

W toku postępowania przygotowawczego podejrzanym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, polegających na sprowadzaniu, nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu bez zgłoszenia celnego wyrobów akcyzowych w postaci papierosów i alkoholu nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy.

Wśród podejrzanych, większość przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło wyjaśnienia, w których opisali przebieg przestępczego procederu. Czternastu podejrzanych skorzystało z prawa do dobrowolnego poddania się uzgodnionej karze.

Wobec 6 osób, na etapie postępowania przygotowawczego stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec innych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym w postaci dozoru Policji i poręczeń majątkowych. Łącznie, wysokość zastosowanych w postępowaniu poręczeń majątkowych wyniosła 86 000 złotych.

Na mieniu podejrzanych, dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 335 000 złotych.

­


ZDJĘCIA:

­

info i fot. NOSG / kpt. SG Dariusz SIENICKI


Zobacz też:

Dachowanie pijanej 26-latki

Dachowanie pijanej 26-latki


Zerknij na Instagram →