Osoby pokrzywdzone mogą otrzymać bezpłatną pomoc

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj – możesz otrzymać bezpłatną pomoc. Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, oraz pomoc finansowa i materialna.

Reklamy

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj – możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, oraz pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy – zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych: http://pokrzywdzeni.gov.pl/

 

źródło: KWP Lublin