Oświadczenie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z naszego okręgu

Sprzeciwiamy się skandalicznej regulacji przeprowadzonej w Sejmie w ciągu 1 dnia a dotyczącej 1/4 powierzchni Polski. Ustawa ta – przyjęta głosami koalicji PO-PSL – to bubel prawny, który zapewne okaże się niezgodny z Konstytucją.

Reklamy

Polskie lasy są unikatowe w skali światowej, stanowią nasz skarb narodowy, z którego możemy wszyscy swobodnie korzystać. W dużej mierze to efekt bardzo dobrego zarządzania i wspaniałej pracy pokoleń polskich leśników.

Z inicjatywy Donalda Tuska Sejm przyjął w dniu 24 stycznia ustawę, której konsekwencją jest w ciągu 2 lat odebranie Lasom Państwowym 1 mld 600 mln zł z wypracowanego przez lata zysku. Z kolei od roku 2016 r. Lasy Państwowe mają wpłacać do budżetu kwotę odpowiadającą 2% przychodów, czyli ok. 150 mln zł, co stanowi ok. 80% ich rocznych dochodów. Sprzeciwiamy się tej skandalicznej regulacji przeprowadzonej w Sejmie w ciągu 1 dnia a dotyczącej ¼ powierzchni Polski. Ustawa ta -przyjęta głosami koalicji PO-PSL – to bubel prawny, który zapewne okaże się niezgodny z Konstytucją.

Reklamy

Rządząca koalicja doprowadziła finanse państwa do katastrofy. Rząd szuka pieniędzy, aby zrównoważyć budżet obciążony ogromnym długiem. Koalicja PO-PSL najpierw o 75 proc. zmniejszyła środki budżetu państwa przeznaczone w 2014 r na ważny dla mieszkańców i samorządów Narodowy Plan Budowy Dróg Lokalnych, teraz próbuje naprawić błąd i w Lasach Państwowych szuka pieniędzy na budowę lokalnych dróg. Smucą pokrętne tłumaczenia tej decyzji. Naprawa własnego błędu, brak skutecznych działań na rzecz pozyskania środków unijnych na drogi nie może odbywać się kosztem dobrze funkcjonującej gospodarki leśnej, która jest naszą narodową własnością i służy wszystkim Polakom. „Haracz” nałożony przez koalicję na Lasy Państwowe zdestabilizuje bardzo dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, spowoduje utratę jego płynności finansowej, a w następstwie zapewne sprzedaż majątku narodowego, jakim są Lasy Państwowe. Po roku 2016 uwolniony zostanie obrót ziemią, będą mogli swobodnie ją kupować cudzoziemcy. Pytanie, w czyje ręce trafią polskie lasy?

Z inicjatywy posła Jana Szyszko, przy wsparciu Klubu Parlamentarnego PiS, rozpoczęto akcję zbierania głosów poparcia dla przeprowadzenia referendum w sprawie ochrony dotychczasowego modelu funkcjonowania Lasów Państwowych oraz przesunięcia daty uwolnienia sprzedaży polskich ziem do czasu uzyskania przez Polaków dochodów pozwalających konkurować o nie z mieszkańcami silnych państw UE.

Zachęcamy Państwa do poparcia tej akcji. Obrońmy wspólnie polskie lasy. Listy te można odebrać i podpisać w naszych biurach poselskich m.in. w Białej Podlaskiej, Chełmie, Radzyniu Podlaskim i Zamościu.

 

Posłowie na Sejm RP:

Jerzy Rębek               

Adam Abramowicz               

Beata Mazurek                      

Sławomir Zawiślak

 

 

Link do transmisji z pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=96300A73B7CA9F57C1257C61004D05F3#

 


Apel w obronie Polskich Lasów i Polskiej Ziemi

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski zwraca się z prośbą o pomoc w zbieraniu podpisów poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Polskich Lasów i Polskiej Ziemi.

Aby uruchomić referendum potrzebnych jest minimum pół miliona podpisów.

 
Aby pobrać druk Kliknij: 
 
Komunikat w sprawie organizacji referendum.