Otwarcie nowego lokalu GOK i GBP w Mirczu

HrubieszówMircze

Reklamy

11 czerwca 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu oficjalnie otworzyły swoją nową siedzibę. Obecnie obie instytucje mieszczą się przy ul. Kryłowskiej 45, w wyremontowanym zabytkowym budynku byłego Urzędu Gminy Mircze.

Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, tytuł operacji: „Remont byłego budynku Urzędu Gminy w Mirczu z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury”. Całość zadania wyniosła 603.627,05 zł., z czego 371.082,00 zł. pozyskano z w/w źródła.

Na uroczystość przybyli:
Wójt Gminy Mircze – Lech Szopiński,
Z-ca Wójta Gminy Mircze – Stanisław Jędrusina,
Skarbnik Gminy – Anna Płoszaj,
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie – Dariusz Czujkowski,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie – Sławomir Marciniuk,
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie – Bogumiła Dragan-Szkodzińska oraz bibliotekarze z terenu powiatu hrubieszowskiego,
Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury – Emilia Feliksiak oraz Dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury w terenu powiatu,
Przewodniczący Rady Gminy Mircze – Wiesław Filański oraz Radni Gminy Mircze,
Wikary Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu – ks. Krzysztof Górniak,
Komendant Placówki Straży Granicznej w Kryłowie – kpt. Marek Wrona,
Kierownik Posterunku Policji w Mirczu – Karol Kuruś,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirczu – Edmund Łysiak,
Z-ca Dyrektora SP w Mirczu – Elżbieta Szopińska,
Dyrektor Zespołu Szkół w Kryłowie – Jan Baryła,
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu – Anna Piluś z pracownikiem Mirosławem Orkiszewskim,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małkowie – Maria Warchał,
Dyrektor Gimnazjum w Mirczu – Józef Czerniak,
Z-ca Dyrektora Gimnazjum w Mirczu – Czesława Woźniak,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirczu – Maria Krystyna Wójcik,
a także pracownicy Urzędu Gminy Mircze, nauczyciele, członkowie zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu oraz przyjaciele biblioteki.

Otwarcie lokalu rozpoczęto od przemówień okolicznościowych oraz wystąpień przybyłych gości. Następnie przystąpiono do przecięcia wstęgi, czego dokonali: Wójt Gminy Mircze – Lech Szopiński, Naczelnik Wydziału Kultury – Dariusz Czujkowski, Dyrektor PBP – Bogumiła Dragan-Szkodzińska, Wikary Parafii w Mirczu – ks. Krzysztof Górniak oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu – Marianna Sobczuk.

Po poświęceniu budynku i zwiedzeniu go przez gości, wszyscy zostali zaproszeni na część artystyczną, w trakcie której wystąpiły zespoły działające przy GOK Mircze: „ECHO” z Mircza, którego kierownikiem artystycznym jest Kazimierz Maciuk oraz „Szychowianki” z Szychowic i „Arabeska” z Mircza, pod kierownictwem artystycznym Rafała Piwkowskiego.

Kolejnym i ostatnim punktem otwarcia budynku, był uroczysty wspólny toast oraz poczęstunek, który przygotowało Przedsiębiorstwo „DREAMS” z Komarowa.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim szanownym gościom za przybycie oraz za przychylne słowa.

Tekst i foto:
Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Mirczu

Zdjęcia »