Otwarcie nowo powstałej szkoły w Kopyłowie

Dnia 29 września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Kopyłowie odbyła się wielka uroczystość. Dokonano otwarcia nowo powstałej szkoły, którą utworzyło Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji Wsi Kopyłów.

Reklamy

W tym dniu również świętowali najmłodsi nasi uczniowie, czyli pierwszoklasiści, którzy złożyli ślubowanie wstępując tym samym w poczet uczniów szkoły.

Część artystyczną w wykonaniu uczniów obejrzeli rodzice i zaproszeni goście.

Serdeczne słowa uznania i życzenia owocnej pracy wygłosili: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Zając oraz ks. Henryk Krukowski.

 

Opracowała: Barbara Bogucka