Pamięć o Staszicu

„Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie”, pod takim hasłem odbywa się, cyklicznie od 2000 roku, gminny konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu i Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim. Po Obchodach Staszicowskich, to już druga impreza, która kultywuje pamięć o St. Staszicu i jego fundacji Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim.

Reklamy

W konkursie, organizowanym w formie turnieju międzyszkolnego, udział wzięły: 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja oraz 1 świetlica wiejska.

W kategorii wiekowej szkoły podstawowe pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Moniatycz, drugie Publiczna Szkoła Podstawowa z Kułakowic Trzecich zaś trzecie Świetlica Wiejska z Czerniczyna.

W kategorii gimnazja zwyciężyło Gminne Gimnazjum z Moniatycz przed Gminnym Gimnazjum z Kozodaw.

Konkurs, który organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach, ma na celu krzewienie i rozwijanie wiedzy o Stanisławie Staszicu i Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim.

 

Wójt Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki