Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienił warunki pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Reklamy

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął  22 października 2020 r. uchwałę zmieniającą  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz  Modułu IV programu 'Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zmianie uległy warunki refundacji w obrębie tego programu. Dotychczas udzielona pomoc finansowa Powiatom wynosiła 50% poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków, z tym, że nie więcej niż do wysokości 100 000 zł.

Reklamy

W przypadku świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i/lub rodziny osoby z niepełnosprawnościami oraz dostarczania leków, produktów żywnościowych oraz innych produktów pierwszej pomocy refundacja może wynieść 100% poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków. Refundacja nie dotyczy kosztów administracyjnych i biurowych samorządów powiatowych, związanych z organizacją.

Termin składania wniosków zostaje wydłużony do dnia 4 grudnia 2020 r. Wnioskodawcy, którzy złożyli już wnioski o przyznanie  refundacji w kwocie mniejszej niż maksymalna(100 000 zł)mogą ponownie ubiegać się  o refundacje na aktualnych zasadach.

(PFRON)