22 lipca 2024

Pielgrzymka służb mundurowych na Świętą Górę Grabarkę

Święta Góra Grabarka, to najważniejsze sanktuarium polskiego Prawosławia, do którego rokrocznie zmierzają dziesiątki tysięcy wiernych. Pielgrzymi w mundurach również zanieśli na św. Górę swoje krzyże, pielgrzymując w intencji pokoju na świecie.

Reklamy

Pielgrzymka została zorganizowana przez kapelanów Prawosławnego Ordynariatu WP, z błogosławieństwa ordynariusza prawosławnego, J.E. biskupa Jerzego.

Pielgrzymi w mundurach już po raz drugi wyruszyli z Siemiatycz. Ordynariusz odprawił Boska Liturgię w intencji pielgrzymów, po czym odprowadził pątników do granic miasta. Żołnierze i funkcjonariusze, pracownicy ordynariatu, wojska i służb mundurowych wraz ze swoimi kapelanami, śpiewając znaną melodię troparionu święta Przemienienia Pańskiego, z ogromnym krzyżem na barkach, szli w intencji pokoju na świecie. Każdy z uczestników, modlił się zarówno za siebie, jak i swoich najbliższych.

Reklamy

Po wejściu na św. Górę, pielgrzymi okrążyli główną świątynię klasztoru pw. Przemienienia Pańskiego, po czym pod przewodnictwem ordynariusza, dokonali usytuowania krzyża w uprzednio przygotowanym miejscu. Biskup Jerzy, w asyście kapelanów, dokonał poświęcenia głównego dużego krzyża oraz innych wotywnych krzyży, które przynieśli pielgrzymi w mundurach.

Hierarcha w słowie końcowym podziękował wszystkim uczestnikom pielgrzymki za podjęty trud pątniczy i zapewnił, że Bóg szczodrze wynagradza i wysłuchuje próśb każdego, kto z dobrą intencją i pokorą podejmuje się tej szczególnej formy modlitwy.

Reklamy


Info i fot. NOSG