Pieniądze z PFRON dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi program STUDENT.

Reklamy

br />Do dnia 28 lutego można składać wnioski do PFRON na dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – stopień umiarkowany i znaczny.

Dofinansowanie obejmuje studia wyższe, podyplomowe, szkoły policealne, w tym:
– czesne
– zakwaterowanie
– dojazdy
– zakup przedmiotów umożliwiających naukę (książki, komputery, programy).

Reklamy

Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl – programy celowe – STUDENT

lub pod numerem telefonu (081) 744 16 47 w Oddziale Lubelskim PFRON