Pierwsza wizyta duchowieństwa z Lubelszczyzny w Parlamencie Europejskim

Hrubieszów Poziom uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu lubelskim był jednym z najniższych w Polsce i w Europie. Również wiedza o Parlamencie Europejskim jest znikoma.

Reklamy

***

Duchowni kształtują opinie w swoich społecznościach lokalnych, są też dla ważnym źródłem informacji o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie – mówi prof. Lena Kolarska – Bobińska.

Dlatego w dniach 1 – 2 grudnia z wizytą studyjną do Brukseli na zaproszenie prof. Kolarskiej – Bobińskiej przyjedzie trzydziestoosobowa grupa duchownych z województwa lubelskiego.

W ramach wizyty goście odwiedzą Parlament Europejski, gdzie wezmą udział w obradach Komisji Petycji, której członkiem jest prof. Lena Kolarska – Bobińska. Ponadto spotkają się z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE).

Bardzo zależy mi na tym, by duchowni mieli okazję zapoznać się z pracą Parlamentu, ale też innych instytucji europejskich działających w Brukseli. Mam nadzieję, że później będą rozpowszechniali wiedzę na temat pracy Europarlamentu wśród mieszkańców Lubelszczyzny – mówi prof. Kolarska – Bobińska.

Eurodeputowani, w ramach pełnionych funkcji, mogą rocznie zaprosić stu gości, których przyjazd do Brukseli finansowany jest ze środków Parlamentu Europejskiego. Wyjazdy takie mają na celu zapoznanie gości z pracą Parlamentu, jego komisji oraz innych instytucji europejskich.

***

info
Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prof. Leny Kolarskiej – Bobińskiej

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009