Piknik Rodzinny w Wiszniowie – powstała koallicja

W gminie Mircze już oficjalnie działa Koalicja na rzecz Rozwoju Społeczności Gminy Mircze. O kolejnych postępach prac grupy inicjującej powstanie partnerstwa informowaliśmy od marca.

Reklamy

Gminna Koalicja jest jednym z efektów uczestnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Lokalne partnerstwa powstają w wielu gminach na terenie kraju przy wsparciu trenerów z Centrum Wpierania Aktywności Lokalnej. Koalicja powstająca w gminie Mircze skupia przedstawicieli samorządu, oświaty, kultury, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, samorządu uczniowskiego, seniorów, kościoła, biznesu oraz lokalnych liderów.

Główne priorytety działań koalicji to: aktywizacja i podniesienie jakości życia kulturalnego mieszkańców gminy; wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży; budowanie społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; kultywowanie lokalnych tradycji oraz promowanie walorów turystycznych i historycznych gminy; promocja czytelnictwa oraz działania wspierające rozwój gminnej sieci bibliotek.

Podczas ostatnich spotkań koalicjanci zdecydowali o podjęciu pierwszego wspólnego działania, którym była organizacja Pikniku Rodzinnego p.h. „Niedziela z wisienką”. Przedsięwzięcie odbyło się 19 sierpnia (niedziela) 2012 roku na boisku przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie w godzinach od 14:00 do 20:00.

W programie imprezy znalazły się:

–  pokazy i prezentacje służb mundurowych: Posterunek Policji w Dołhobyczowie, Placówka Straży Granicznej w Kryłowie, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Hrubieszowie),

–  występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie pt. „Odżywiamy się zdrowo”,

–  głośne czytanie z udziałem przedstawicieli władz, instytucji i organizacji tworzących Gminną Koalicję,

–  konkursy i zabawy dla wszystkich uczestników imprezy,

–  stoiska i wystawy: Gminy Mircze, Kół Gospodyń Wiejskich z Miętkiego oraz Wiszniowa, Klubu Seniora w Mirczu, Lokalnej Grupy Działania w Hrubieszowie, Anieli Szkopik, Waldemara Chmiela, Barbary Tabaki, Środowiskowego Domu Samopomocy  w Modryniu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, Nadleśnictwa w Mirczu,

–  warsztaty kulinarne, plastyczne i rękodzielnicze.

Ponadto zrealizowano konkursy i zabawy dla dzieci oraz malowanie buziek. Najmłodsi uczestnicy pikniku zatroszczyli się o kolorystykę chodników, do czego z wielkim zapałem użyli wielobarwnej kredy. Jednym z punktów programu było także głośne czytanie, w którym wykorzystano fragmenty książek dla dzieci z serii „Koszmarny Karolek” autorstwa Francesci Simon. Swoich głosów użyczyli: Mariusz Jabłoński – funkcjonariusz Straży Granicznej z Placówki w Kryłowie, Bogumiła Dragan-Szkodzińska – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Maria Kuta – Radna Gminy Mircze, Anna Piluś – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu oraz pan Jerzy Płoszaj, który świetnie zastąpił Annę Płoszaj – Trenerkę Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Punktem kulminacyjnym było uroczyste podpisanie deklaracji powołującej Gminną Koalicję na rzecz Rozwoju Społeczności Gminy Mircze. Deklarację swoimi podpisami sygnowali:

Wice Wójt Gminy Mircze – Sławomir Marciniuk,
Przewodnicząca Rady Gminy Mircze – Marta Małyszek,
Radna Gminy Mircze – Maria Kuta,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie – Elżbieta Laskowska,
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu – Anna Piluś,
Anna Płoszaj – Trenerka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej,
Przewodniczący Klubu Seniora w Mirczu – Zbigniew Kosiński,
Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” – Marek Janczuk,
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie – Bogumiła Dragan-Szkodzińska,
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Miętkiem – Katarzyna Płaza,
Barbara Kryszczuk – twórczyni ludowa,
Jan Kuś – przedsiębiorca, Zajazd „Dworek” w Mirczu.

Koalicjanci, którzy nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu, złożą swoje podpisy podczas kolejnego spotkania partnerstwa 23 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirczu. Zgodnie z zapisami deklaracji Koalicja jest otwarta na inne podmioty podzielające jej misję i priorytety działań.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane pod patronatem medialnym Portalu Informacyjnego LubieHrubie oraz Agencji Informacyjnej IAS 24, które także zadeklarowały wspieranie Koalicji w promowaniu jej działań.

 

Info i foto: GOK Mircze