Pismo do ministra w sprawie PKP

Hrubieszów Poniżej pismo, jakie skierował w sprawie planowanej likwidacji przez PKP połączeń kolejowych z Zamojszczyzną, do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.

Reklamy

i>Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z planowaną przez PKP Intercity S.A. likwidacją od 01.09.2009r. wszystkich pociągów międzywojewódzkich na obszarze południowo-wschodniej Polski pomiędzy linią Nr 7 Warszawa – Dorohusk i linią Nr 4 Kraków – Przemyśl, a od zachodu linią rzeki San, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o rzetelną analizę planów w/w spółki oraz podjęcie czynności celem wstrzymania realizacji tej drastycznej decyzji, która spowoduje komunikacyjne odcięcie rzeszy ok. 500 tys. mieszkańców Zamojszczyzny i turystów od pozostałej części naszego kraju.

Z informacji zamieszczonych na łamach lokalnej prasy oraz uzyskanych od pracowników kolei wynika, iż PKP Intercity S.A. uzasadnia likwidację w/w pociągów względami finansowymi. Jako Poseł na Sejm RP pragnę podkreślić, iż przy podejmowaniu decyzji w tak istotnej sprawie Rząd i Zarząd PKP Intercity S.A. powinny brać pod uwagę także aspekt społeczny. Zgadzając się z opinią mieszkańców uważam, że w tym zakresie pozbawienie osobowego transportu kolejowego Zamojszczyzny z resztą kraju jest społecznie niesprawiedliwe.

Pasażerowie kolei podnosząc obowiązki budżetu państwa względem zabezpieczenia połączeń kolejowych w naszym kraju, wskazują na to, iż propozycja PKP Intercity S.A., aby połączenia kolejowe zastąpić komunikacją zastępczą (autobusową) nie zaspokoi potrzeb komunikacyjnych mieszkańców regionu oraz turystów. Podnoszą oni także możliwości poprawienia wyniku finansowego uzyskiwanego na w/w liniach poprzez m.in. właściwe skomunikowanie ich z połączeniami głównych linii kolejowych, upowszechniające przejazdy koleją obniżenie cen biletów do wysokości oferowanej przez przewoźników autobusowych prywatnych i państwowych, systematyczną i szeroką reklamę tych linii. Możliwe do realizacji skrócenie technicznego postoju niektórych pociągów umożliwiłoby zmniejszenie czasu ich przejazdu, dzięki czemu zwiększyłaby się wykorzystanie usług pasażerskich świadczonych także przez PKP Intercity.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Ministra o zainteresowanie się zgłoszoną sprawą i podjęcie odpowiednich decyzji umożliwiających utrzymanie na dotychczasowym poziomie połączeń kolejowych na Zamojszczyźnie.

Z poważaniem
Sławomir Zawiślak

info
Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP
Sławomira Zawislaka

Hrubieszow LubieHrubie 2009