Plan inwestycji w Gminie Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach, modernizacje budynków świetlic wiejskich, budowa sali gimnastycznej w Kozodawach – oto niektóre z inwestycji, które planowane są w Gminie Hrubieszów w roku 2009.

W roku 2009 w Gminie Hrubieszów planuje się następujące inwestycje:
1. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach.
2. Modernizacja budynków świetlic w Czumowie, Dąbrowie, Jankach i Masłomęczu.
3. Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum w Kozodawach (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2008 r.).
4. Budowa sieci wodociągowej z punktami czerpalnymi w miejscowościach Mieniany, Ślipcze, Czumów i Gródek (inwestycja dwuletnia do roku 2010).
5. Budowa gminnej brykieciarni słomy (inwestycja dwuletnia do roku 2010).
6. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 111142L w miejscowości Moniatycze.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając

Hrubieszow LubieHrubie 2009