Platforma Usług Elektronicznych ZUS

14 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił wszystkie funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Reklamy

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS. Jej sercem jest portal internetowy pue.zus.pl. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS będzie można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet. W ten sposób Klienci ZUS uzyskają informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach czy sprawdzicie wszelkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS, ale także złożą i odbiorą niezbędne dokumenty oraz rozliczą składki (ePłatnik).

 

Dla wszystkich klientów

Na portalu pue.zus.pl dostępny będzie Wirtualny Doradca, dysponujący szeroką wiedzą na temat systemu ubezpieczeń społecznych, ZUS i samej PUE.  Po rejestracji na pue.zus.pl i uwierzytelnieniu profilu PUE każdy użytkownik może m.in.:

– sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,

– śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS,

– rezerwować wizyty w placówce ZUS,

Profil PUE można spersonalizować zgodnie ze swoimi potrzebami. Dla każdej grupy klientów przygotowano specjalny panel ułatwiający załatwienie specyficznych dla nich spraw Temu służą poszczególne  panele PUE.

 

Panel ubezpieczonych

– stan konta ubezpieczonego,

– informacje o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, i składkach, które wpłacił za niego pracodawca,

– kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowaną emeryturę.

 

Panel świadczeniobiorców

– informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach),

– formularz PIT.

 

Panel płatników składek

– należne składki i wpłaty,

– informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń.

 

ePłatnik

Dla przedsiębiorców przeznaczono także moduł ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki któremu przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.

 

Nie tylko przez Internet

PUE to także Centrum Obsługi Telefonicznej. Można tu zasięgnąć informacji (np. o danych zgromadzonych na indywidualnym koncie), zarezerwować wizytę w placówce czy złożyć niektóre wnioski, niewymagające podpisu elektronicznego. Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji nastąpi uwierzytelnienie osoby dzwoniącej (niezbędne jest podanie identyfikatora i PIN). Część usług będzie dostępna przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego.

Czasem trzeba coś załatwić czy wyjaśnić osobiście w placówce ZUS. Dlatego Platforma Usług Elektronicznych to także system kierowania ruchem na salach obsługi klientów. Umieszczone tam dyspensery (biletomaty) pozwalają wybrać rodzaj sprawy i wydają bilet do właściwego dla jej załatwienia stanowiska obsługi klientów. Duże ekrany multimedialne wskazują stanowisko, przy którym można załatwić swoją sprawę, oraz podają najważniejsze informacje i aktualności dotyczące ubezpieczeń społecznych. System umożliwia także skorzystanie z rezerwacji wizyty dokonanej poprzez portal pue.zus.pl.

 

Jak skorzystać z PUE

Najpierw należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do własnego profilu PUE. Dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki temu profilowi uzyskuje się dostęp, trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy profil PUE zostaje aktywowany.

Ci z Klientów, którzy posiadają profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą dokonać potwierdzenia tożsamości (uwierzytelnienia) już podczas rejestracji na portalu pue.zus.pl. Pozostali muszą w tym celu osobiście odwiedzić jednostkę ZUS.

Aby móc wysyłać do ZUS i odbierać z ZUS wnioski, pisma i inne dokumenty, trzeba mieć możliwość składania podpisu elektronicznego. Można w tym celu skorzystać z bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Wystarczy złożyć wniosek o taki profil na www.epuap.pl i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS przy okazji uwierzytelniania profilu PUE.

Płatnicy składek, którzy chcą z modułu ePłatnik wysyłać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, muszą zgodnie z obecnymi przepisami posługiwać się podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego, którym mogą też podpisywać i inne wysyłane do ZUS dokumenty.

 

e-Płatik online

W ramach nowej Platformy Usług Elektronicznych przedsiębiorcom udostępniono na pue.zus.pl specjalny moduł ePłatnik, w którym przez Internet mogli będą wypełnić i złożyć dokumenty zgłoszeniowe  i rozliczeniowe.


Łatwo i bezbłędnie z ePłatnikiem

Tworzenie dokumentów w ePłatniku jest teraz dużo łatwiejsze dzięki prostym w obsłudze kreatorom, które krok po kroku przeprowadzą przez niezbędne czynności.

ePłatnik umożliwi dostęp do danych w systemie informatycznym ZUS (dotyczących zarówno płatnika, jak i zgłoszonych przez niego ubezpieczonych). Dzięki temu podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych będzie można ustrzec się błędów i późniejszej konieczności ich korekty.

Z nowej funkcjonalności korzystać będą mogli przedsiębiorcy zatrudniających do 100 pracowników.

 

W czym pomoże ePłatnik

Kreatory obsługi bardzo ułatwią wykonanie czynności należących do płatnika składek. Wystarczy wybrać odpowiedni kreator, a on krok po kroku przeprowadzi każdego użytkownika przez czynności niezbędne do zgłoszenia danych, ich zmiany bądź korekty oraz do stworzenia odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

W module ePłatnik dostępne są następujące kreatory:

obsługa płatnika

obsługa ubezpieczonego

obsługa rozliczenia

obsługa członka rodziny

obsługa dokumentów płatniczych

obsługa dokumentów ZUS RMUA

obsługa dokumentów ZUS IWA

obsługa dokumentów ZUS ZSWA

Rejestr ubezpieczonych

Płatnik sprawdzi w nim dane wszystkich osób fizycznych, które są aktualnie zgłoszone do ubezpieczeń przez płatnika składek bądź były przez niego zgłoszone w przeszłości.

 

Dokumenty ubezpieczeniowe

W tej części ePłatnika można będzie przeglądać dokumenty robocze, zatwierdzone i wysłane, a także ręcznie wypełnić formularz dokumentu ubezpieczeniowego.

 

Kartoteka płatnika

Zawiera szczegółowe informacje na temat płatnika składek. Można tu dokonywać synchronizacji danych, korygować je, nanosić zmiany czy nawet wyrejestrować płatnika składek.


Jak skorzystać z ePłatnika

Najpierw należy zarejestrować się na pue.zus.pl. Po zalogowaniu się do portalu  należy aktywować moduł ePłatnik w zakładce „Ustawienia”

Każdy korzystający będzie mógł nadać także innemu użytkownikowi uprawnienia do obsługi modułu ePłatnik w swoim imieniu. Dzięki temu można upoważnić np. księgową czy pracownika biura rachunkowego do prowadzenia spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych. Użytkownik pue.zus.pl, w tym ePłatnika, może posiadać uprawnienia do obsługi wielu płatników składek.

 

Info: ZUS