Płatne staże i praktyki w Zamościu

Płatne staże i praktyki w Zamościu dla osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Reklamy

 

 

 Zapewnione:

  • stypendium szkoleniowe – 8,54 zł/za godzinę  i 4 miesięczne staże – 1280,66 zł
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • ubezpieczenie NNW

 

Ostatnie miejsca na szkolenie:

„Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT” – 220 h.

„Operator koparko-ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie”- 202 h.

 

Kontakt:

Biuro projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Zamościu

ul. Pereca 2, (budynek Rektoratu PWSZ) pok. 7, 8, 9,            

tel. 84 – 627 18 32; 84-627 11 91

e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl

 

Projekt „Szansa dla młodych” realizowany na terenie powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, M.Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, M.Zamość.